Jak przekształcić spółdzielnię produkcyjną bez utraty możliwości tworzenia i korzystania z ZFRON

ZFRON
08 lutego 2024 Małgorzata Tylewicz-Piwnik

Na jakich zasadach można utworzyć podmiot gospodarczy w wyniku przekształcenia Spółdzielni produkcyjnej posiadającej status zakładu pracy chronionej (będącego w trudnej sytuacji ekonomicznej), aby nie utracić możliwości tworzenia i korzystania z ZFRON, utrzymania dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, w przypadku rezygnacji ze statusu ZPCHr.

Przed wejściem w życie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze istniała możliwość przekształcenia spółdzielni w spółkę prawa handlowego, które zgodnie z ówcześnie obowiązującym przepisem art. 203h Prawa spółdzielczego skutkowało tym, że spółce przekształconej przysługiwały wszelkie prawa i obowiązki spółdzielni, jak również tym że spółka ta wchodziła w prawa i obowiązki spółdzielni, w tym pozostawała w szczególności podmiotem zezwoleń koncesji oraz ulg, które przysługiwały spółdzielni przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia koncesji albo ulgi stanowią inaczej. Dotyczyło to również statusu zpchr, który nadawany był w związku z tym spółce z pominięciem warunków dotyczących okresów, o których mowa we wprowadzeniu do wyliczenia w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Warunki te uznawano za spełnione w razie sukcesji generalnej.
Niestety przepisy te zostały uchylone.

Zasadą jest, że zgodnie z art. 33 ust. 7 ustawy o rehabilitacji w razie likwidacji, upadłości albo wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonego przez pracodawcę zakładu pracy chronionej lub utraty statusu zakładu pracy chronionej niewykorzystane według stanu na dzień likwidacji, upadłości lub utraty statusu zakładu pracy chronionej środki funduszu rehabilitacji podlegają niezwłocznie wpłacie do Funduszu, z zastrzeżeniem ust. 7a i 7b.
Ustęp 7a w art. 33 stanowi, że wpłacie do Funduszu podlega także kwota odpowiadająca kwocie wydatkowanej ze

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.