Wypłaty odpraw z tytułu zwolnień pracowników z niepełnosprawnościami

Księgowość
22 marca 2023 Ekspert OBPON

Pytanie: Firma zobowiązana jest do wypłaty odpraw z tytułu zwolnień. Są to odprawy trzymiesięczne. Zwalniani pracownicy to osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, na których pracodawca otrzymuje dofinansowanie do wynagrodzeń. Czy kwota wypłaconych odpraw musi być również wypłacona z zachowaniem terminu 14 dni, aby na pracownika przysługiwało dofinansowanie?

Odpowiedź:

Pracodawca zobowiązany jest wypłacić pracownikowi ostatnie wynagrodzenie za pracę w dniu, w którym ustaje stosunek pracy. W przypadku zakończenia zatrudnienia przestaje zasadniczo obowiązywać określony w przepisach wewnętrznych termin wypłaty wynagrodzenia. Upływ ostatniego dnia zatrudnienia wyznacza jednocześnie dzień wymagalności większości roszczeń finansowych wynikających ze stosunku pracy.

Jednym z podstawowych warunków ubiegania się o dofinansowanie jest terminowe ponoszenie kosztów płacy. Pracodawca musi wypłacać wszystkie elementy kosztów płacy pracownika niepełnosprawnego w terminie bądź z uchybieniem terminu nieprzekraczającym 14 dni. Dopuszczalna jest dopłata składek ZUS z uchybieniem terminu powyżej 14 dni, o ile nie przekroczy ona 2 proc. należnych składek za dany okres sprawozdawczy.

Terminy ponoszenia kosztów płacy określają odrębne przepisy:

  • wynagrodzenie - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

  • składki na ubezpieczenia społeczne - ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpiecze

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.