Co powinien zawierać wniosek o uchylenie decyzji Wojewody o przyznaniu statusu ZPChr? (część druga)

Prawo
20 marca 2023 Ekspert OBPON

Pytanie: Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej (ZPChr) chce zrezygnować ze statusu ZPChr, niemniej jednak nadal będzie utrzymywać wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych umożliwiający zachowanie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). W związku z tym pracodawca pyta: Co powinien zawierać wniosek o uchylenie decyzji Wojewody o przyznaniu statusu ZPChr? W jaki sposób utrata statusu ZPChr wpłynie na przedsiębiorstwo?

Odpowiedź:

Zasady odprowadzania na ZFRON części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

W przypadku utraty statusu ZPChr jedynym zwolnieniem, które wciąż obejmuje pracodawcę, który nadal prowadzi ZFRON ze względu na spełnianie przesłanek określonych w art. 33 ust.7b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 100) – dalej: u.r.o.n., jest zwolnienie z odprowadzania do urzędu skarbowego części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Niestety utrata statusu ZPChr pociąga za sobą zmianę kwoty przekazywanej na ZFRON ze środków uzyskanych ze wspomnianego zwolnienia z PIT. Wysokość analizowanej kwoty będzie uzależniona od wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, którym będzie legitymował się pracodawca, przy tym im wyższy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, tym większą część z kwoty pobranych zaliczek na PIT pracodawca przekazuje na ZFRON.

Poza tym pracodawca, który utracił status ZPChr, ale w dalszym ciągu zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami, na mocy art. 38 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 2647, ze zm.) – dalej: ustawa o PIT, kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodów pracowników z niepełnosprawnościami (a nie wszystkich pracowników, jak ma to miejsce w przypadku ZPChr) z tytułów określonych w art. 12 ustawy o PIT oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez tych płatników pracownikom z niepełnosprawnościami – za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód osoby z niepełnosprawnością uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, przekazuje obowiązkowo na ZFRON w wysokości:

• 25% - jeśli osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości od 25 do 30%,

• 50% - w przypadku, gdy osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości od 30 do 35%,

• 75% - o ile osiąga wskaźn

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.