Brak wkładu własnego a ulga we wpłatach na PFRON

Ulgi na PFRON
29 lutego 2024 Paweł Kawka

Czy przedsiębiorca (sprzedający) może udzielić kontrahentowi (nabywcy) ulgi we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), jeżeli nabyta usługa lub produkcja jest pozbawiona wkładu własnego sprzedającego?

Kiedy można obniżyć wysokość obowiązkowych wpłat na PFRON?

Adekwatnie do dyspozycji art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U z 2024 r., poz. 44, ze zm.) – dalej: u.r.o.n., pracodawca, który zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, ma obowiązek dokonywania miesięcznych wpłat na PFRON, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Obowiązek ten nie dotyczy jednak pracodawcy, u którego wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%, o ile zatrudnia on co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Niemniej jednak cześć przedsiębiorców może obniżyć obowiązkowe wpłaty na PFRON, o ile urzeczywistnią oni wszystkie ustawowe przesłanki, konieczne do otrzymania ulgi we wpłatach na PFRON. Możliwość wystawienia takiej ulgi została przewidziana w uregulowaniach art. 22 ust. 1 u.r.o.n., które wskazują, że obowiązkowe wpłaty na PFRON ulegają obniżeniu z tytułu zakupu produkcji lub usługi, z wyłączeniem handlu, odpowiednio wytworzonej lub świadczonej przez zakłady aktywności zawodowej, przedsiębiorstwa społeczne zatrudniające co najmniej 10 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy lub innych pracodawców zatrudniających co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.