Odprawa pośmiertna w przypadku pracownika z niepełnosprawnością

Kadry
12 lutego 2024 Paweł Kawka

Komu i w jakich warunkach przysługuje odprawa pośmiertna w przypadku zgonu pracownika z niepełnosprawnością?

Śmierć pracownika z niepełnosprawnością stanowi jedną z przyczyn wygaśnięcia stosunku pracy. Po śmierci pracownika pozostają często prawa majątkowe wynikające z wcześniej istniejącego stosunku pracy. W takim przypadku wskazane prawa majątkowe przechodzą po śmierci niepełnosprawnego pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku. Wynika to wprost z treści art. 631 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1465, ze zm.) – dalej: k.p.

Niemniej jednak przepis art. 631 k.p. nie obejmuje praw nabywanych samoistnie przez członków rodziny zmarłego pracownika z niepełnosprawnością, co dotyczy w szczególności prawa do odprawy pośmiertnej.

Czym jest odprawa pośmiertna?

Definicja odprawy pośmiertnej zawarta jest w art. 93 § 1 k.p., zgodnie z którym jest to jednorazowe świadczenie majątkowe wypłacane pozostałym przy życiu uprawnionym członkom rodziny pracownika w przypadku jego śmierci w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby.

Jaka jest wysokość odprawy pośmiertnej?

W myśl art. 93 § 2 k.p. wysokość odprawy pośmiertnej jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy i jest wypłacana w wysokości:

  • jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik z niepełnosprawnością był zatrudniony krócej niż 10 lat;
  • trzymiesięcznego wynagrodzenia, o ile pracownik z niepełnosprawnością był zatrudniony co najmniej 10 lat;
  • sześciomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik z niepełnosprawnością był zatrudniony co najmniej 15 lat.

Komu przysługuje odprawa pośmiertna?

Stosownie do art. 93 § 4 k.p., odprawa pośmiertna przysługuje:

  • małżonkowi zmarłego pracownika z niepełnosprawnością,
  • innym członkom rodziny zmarłego pracownika z niepełnosprawnością spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1251, ze zm.) – dalej: u.e.r. Osoby te nie mus
Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.