Epilepsja - udzielanie ulg we wpłatach na PFRON

Ulgi na PFRON
22 stycznia 2024 Paweł Kawka

Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej (ZPChr) zatrudnił pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Z orzeczenia dostarczonego pracodawcy wynika, że przyczyną niepełnosprawności pracownika jest epilepsja (06-E). Pracodawca doszedł do wniosku, że w związku z zatrudnieniem tego pracownika wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności lub umiarkowanego przekroczył 30%. Wobec tego pracodawca, zastanawia się, czy może wystawiać kontrahentowi ulgę we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)?

W myśl art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U z 2023 r., poz. 100, ze zm.) – dalej: u.r.o.n., pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, jest przeważnie zobowiązany do dokonywania miesięcznych wpłat na PFRON, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Jednakże z powyższego obowiązku zwolnieni są pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%, o ile zatrudniają minimum 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

W tym miejscu warto przypomnieć, że odpowiednio do art. 2a ust. 1 u.r.o.n., osobę z niepełnosprawnością wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność.

Obliczając wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, do stanów zatrudnienia, w przeliczeniu na etaty, wlicza się osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, a także spółdzielczej umowy o pracę. Co więcej, zgodnie z uregulowaniami u.r.o.n. do stanów zatrudnienia wlicza się również osoby z niepełnosprawnościami wykonujące pracę nakładczą, jeżeli osoby te otrzymują wynagrodzenie w wysokości przynajmniej:

  • najniższego wynagrodzenia – gdy praca nakładcza stanowi dla wykonawcy jedyne źródło utrzymania,
  • połowy najniższego wynagrodzenia – gdy praca nakładcza stanowi dla wykonawcy jedno ze źródeł utrzymania.

Ponadto należy pamiętać, że zgodnie z informacjami zamieszczonymi przez PFRON na stronie internetowej Funduszu, na mocy art. 21 ust. 5 w zw. z art. 2a u.r.o.n., pracodawca nie może wliczać do ogólnego stanu zat

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.