Wystawianie ulg we wpłatach na PFRON przez uprawnionych sprzedających – dla wszystkich kontrahentów zamiast dla kontrahentów objętych obowiązkiem wpłat (art. 21 ustawy o rehabilitacji).

Interwencje OBPON.ORG
25 stycznia 2024 Anna Pałecka-Błaszczyk

W dniu 9 stycznia 2024 r. Organizacja OBPON.org zwróciła się do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców o możliwość wystąpienia z interwencją do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dotyczącą konieczności zmiany nieprawidłowej interpretacji przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rehabilitacji” w zakresie konieczności wystawiania ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o rehabilitacji przez uprawnionych sprzedających – dla wszystkich kontrahentów zamiast dla kontrahentów objętych obowiązkiem wpłat na PFRON, o których mowa w art. 21 ustawy o rehabilitacji.

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia, że uprawniony do wystawiania ulg pracodawcom – powinien wystawiać ulgi i wysyłać je do wszystkich swoich kontrahentów w sytuacji terminowego uregulowania należności. Obowiązek ten dotyczy, zdaniem Ministerstwa, także kontrahentów będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, firm zagranicznych, czy przedsiębiorców niebędących pracodawcami oraz pracodawców zatrudniających mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, którzy nie mogą z ulgi skorzystać, gdyż nie są nabywcą zobowiązanym do wpłat na PFRON.

W świetle tych wyjaśnień, jeżeli uprawniony do wystawiania ulg ma kilkuset kontrahentów, którzy nie korzystają z ulg, to także jest zobowiązany (o ile zapłacą terminowo) do wyliczenia kwoty ulgi, wysłania, umieszczenia w ewidencji i sprawozdania do PFRON. Wykonywanie tych obowiązków w stosunku do podmiotów niezainteresowanych tą kwestią znacznie obciąża pracowników wystawiającego ulgi. W naszej opinii, te wyjaśnienia nie mają umocowania w obowiązujących przepisach, z których wynika, że obniżeniu podlega wpłata na PFRON z art. 21 ust. 1 ustawy o rehabilitacji, do której zobowiązany jest podmiot tam zdefiniowany, który z ulgi może skorzystać.

Organizacja zwróciła się z wioskiem o interwencję, która pozwoli zmniejszyć niepotrzebne biurokratyczne obciążenia, nie uchybiając przy tym obowiązkowi wystawienia ulg uprawnionym nabywcom.

Pełna treść pisma >>>

Czytaj więcej:

Opracowanie Ekspertów OBPON: Ocena terminowości zapłaty za usługę w kontekście ulg we wpłatach na PFRON – ważne wyjaśnienia PFRON dotyczące korekt faktur i okresu granicznego na ich dokonanie

Opracowanie Ekspertów OBPON: Kontrola PFRON dotycząca wystawiania ulg we wpłatach

Opracowanie Ekspertów OBPON: Postępowanie administracyjne po kontroli PFRON w zakresie ulg we wpłatach na Fundusz. Czy ma zastosowanie zasada przedawnienia możliwości wszczęcia postępowania?

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.