Postępowanie administracyjne po kontroli PFRON w zakresie ulg we wpłatach na Fundusz. Czy ma zastosowanie zasada przedawnienia możliwości wszczęcia postępowania?

Ulgi na PFRON
08 stycznia 2024 Anna Pałecka-Błaszczyk

W sytuacji gdy kontrola przeprowadzona przez Prezesa Zarządu PFRON u sprzedającego wystawiającego informacje o kwocie obniżenia wpłat wykaże nieprawidłowości, w protokole kontroli kontrolujący wykazują wysokość wpłat na Fundusz w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami.

Kontrolowany pracodawca ma prawo przed podpisaniem protokołu kontroli złożyć umotywowane zastrzeżenia w terminie 7 dni.
Kontrolujący mogą je uwzględnić lub odmówić ich uwzględnienia.

Następnie PFRON przygotowuje wystąpienie pokontrolne, w którym wskazuje na konieczność dokonania wpłat na Fundusz i złożenia odpowiedniej deklaracji.

Jednak pracodawca, który nie zgadza się z ustaleniami kontroli może poczekać na wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie określenia wpłat na PFRON, aby mieć możliwość zaprezentowania sowich argumentów i racji przed organami obydwu instancji.

W takiej sytuacji PFRON wysyła najpierw pismo, a później informację o wszczęciu postępowania, które rozpoczyna się w chwilą doręczenia pracodawcy tego dokumentu.

Do wpłat na PFRON wymienionych w art. 22b związanych z naruszeniami przepisu art. 22 ustawy o rehabilitacji mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy Ordynacja podatkowa (stosownie do art. 49 ust/ 1 ustawy o rehabilitacji).

Oznacza to, że postępowanie (quasi) podatkowe dotyczące określenia wpłat na PFRON prowadzi Prezes Zarządu Funduszu. Postępowanie w I instancji kończy się wydaniem decyzji, od której przysługuje odwołanie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Decyzja Ministra w tym przedmiocie utrzymująca w mocy decyzję Prezesa Zarządu PFRON będzie decyzją ostateczną, od której będzie przysługiwało prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, i później skar

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.