Powierzenie niepełnosprawnemu pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres dłuższy niż trzy miesiące a zmiana warunków pracy lub płacy

Kadry
03 stycznia 2024 Paweł Kawka

Pracodawca zatrudniający pracownika z niepełnosprawnością powierzył temu pracownikowi pracę inną niż ta, która została określona w umowie o pracę. W założeniu pracodawcy niepełnosprawny pracownik miał wykonywać taką pracę wyłącznie przez okres trzech miesięcy, niemniej jednak okres ten właśnie mija. Czy pracodawca i pracownik z niepełnosprawnością mogą uzgodnić przedłużenie okresu powierzenia pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę?

Adekwatnie do dyspozycji art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1465, ze zm.) – dalej: k.p., przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, pracodawca zaś ma obowiązek zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Zatrudnienie realizujące powyższe przesłanki, niezależnie od nazwy zawartej umowy, powinno być uważane za zatrudnienie na podstawie stosunku pracy.

W myśl art. 29 k.p. umowa o pracę zawarta z niepełnosprawnym pracownikiem powinna określać warunki pracy i płacy, do których zalicza się m.in. rodzaj pracy, przy czym w umowie o pracę można określić więcej niż jeden rodzaj pracy. Jednocześnie, zakres obowiązków pracowniczych niepełnosprawnego pracownika nie może wykraczać poza określony w umowie rodzaj pracy, wobec czego pracownik z niepełnosprawnością nie jest zobligowany do wykonywania każdej pracy powierzonej mu przez pracodawcę, a odpowiadającej posiadanym przez tego pracownika kwalifikacjom, zdolnościom i uprawnieniom.

Należy jednak podkreślić, że powierzenie pracownikowi z ograniczoną sprawnością organizmu innej pracy niż określona w umowie o pracę nie zawsze będzie wykluczone. Na podstawie art. 42 § 1 k.p., pracodawca może złożyć pracownikowi wypowiedzenie warunków pracy i płacy, czyli wypowiedzenie zmieniające, które st

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.