Rozszerzenie programu najbliższych szkoleń - w zakresie tematyki zachowania ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Komunikaty
21 grudnia 2023 Edyta Semerko

Dynamiczne zmiany w przepisach prawa mają bezpośredni wpływ na tematykę naszych szkoleń. Senat RP w dniu 20.12.2023 r. przyjął bez poprawek ustawę uchwaloną w dniu 19.12.2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Ustawa wchodzi w życie dnia 30 grudnia 2023 roku. Ustawa oczekuje na podpis Prezydenta. W związku z zachodzącymi ww. zmianami NIE ORGANIZUJEMY OSOBNEGO SZKOLENIA, lecz rozszerzamy program najbliższych szkoleń OBPON: [Rozliczenia z PFRON i Wojewodą za 2023 r. ze szczególnym uwzględnieniem zwrotu niewykorzystanych środków ZFRON](https://rozliczeniapfron.obpon.pl/) - 11 stycznia 2024 r. [Kontrola PFRON w zakresie dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych](https://kontrolapfron.obpon.pl/) - 25 stycznia 2024 r. - w zakresie zachowania ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Rozwiązania przewidziane w Ustawie mają ogromne znaczenie dla pracodawców osób z niepełnosprawnosciami, którzy borykają się z utratą statusu osoby niepełnosprawnej przez swoich pracowników, co skutkuje spadkiem wymaganych prawem wskaźników i szeregiem innych negatywnych konsekwencji, dlatego też omówienie najnowszych zmian jest bardzo istotne dla wszystkich pracodawców. W związku z tym zdecydowaliśmy się rozszerzyć programy naszych najbliższych szkoleń o tę tematykę.

Ustawa do podpisu Prezydenta >>>

Ustawa jest odpowiedzią na zgłaszane przez naszą organizację liczne problemy z uzyskaniem orzeczeń, co powodowało utratę świadczeń oraz form wsparcia, a także wpływało na kwestie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

Organizacja OBPON.org w wystąpieniu z 10 października 2023 r. sygnalizowała, że sytuacja ta jest trudna zarówno dla pracowników z niepełnosprawnością (którzy na długo tracą uprawnienia związane ze statusem osoby z niepełnosprawnością, a także stają w obliczu ryzyka utraty zatrudnienia), jak i samych pracodawców, których prawa i obowiązki na gruncie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 100 ze zm.) powiązane są z osiąganiem określonych wskaźników zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, które są obecnie zagrożone.

Apelowaliśmy o pilne podjęcie stanowczych działań celem skrócenia okresu oczekiwania na wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub wprowadzenia przejściowych rozwiązań pozwalających na wydłużenie ważności dotychczasowych orzeczeń do czasu wydania nowych. Ponadto przeprowadziliśmy wśród swoich członków oraz pracodawców współpracujących badanie ankietowe, z którego jednoznacznie wynika, że w całym kraju występują problemy z uzyskiwaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności przez osoby, których dotychczasowe orzeczenia straciły ważność począwszy od 6.08.2023 r., a zatem nie obejmuje ich automatyzm przedłużania wynikający z art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 852).

Informujemy, że nasze szkolenia można sfinansować ze środków ZFRON:

Środki z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) uzyskane w 2022 r. z:

  1. zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
  2. zwolnień z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz zwolnienia z opłat z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sankcyjnym,
  3. środków z tytułu rekompensat z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

należy wykorzystać do końca 2023 r. (czyli zasadniczo wydatkować do dnia 31 grudnia 2023 r.).

W przypadku niewykorzystania środków, pracodawca zobligowany będzie do dokonania wpłaty tych środków do PFRON do dnia 22 stycznia 2024 r. składając równocześnie deklarację DEK-2-A za grudzień 2023 r.

Dotyczy to zarówno środków z puli ogólnej, jak i środków przeznaczonych na indywidualne programy rehabilitacji (IPR), pod warunkiem, że taki program został opracowany dla danego pracownika.

Szkolenia można także sfinansować ze środków ZFRON i ZFA uzyskanych w roku 2023.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE OBPON >>> Rozliczenia z PFRON i Wojewodą za 2023 r. ze szczególnym uwzględnieniem zwrotu niewykorzystanych środków ZFRON

Koszt szkolenia w specjalnej noworocznej cenie:

190 zł netto / os. +23% VAT dla Klientów OBPON
390 zł netto / os. +23% VAT dla pozostałych Klientów

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE >>> Kontrola PFRON w zakresie dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

Koszt szkolenia w specjalnej noworocznej cenie:

290 zł netto / os. +23% VAT dla Klientów OBPON
490 zł netto / os. +23% VAT dla pozostałych Klientów

Czytaj więcej:

Komunikat OBPON.org: Senat przyjął bez poprawek ustawę przedłużającą ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności >>>

Interwencja OBPON.org: Problem z opóźnieniami w wydawaniu nowych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności >>>

Nie tylko organizacja OBPON.org dostrzega problemy z wydłużającym się czasem oczekiwania na orzeczenie o niepełnosprawności - interwencja RPO >>>

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.