dokumentowanie niepełnosprawności pracowników

Orzecznictwo
15 grudnia 2023 Edyta Semerko

Organizacja OBPON.ORG w imieniu Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych zaprasza wszystkich pracodawców na szkolenia z zakresu dokumentowaniu niepełnosprawności pracowników. Zmiana dotychczasowych zasad ustawowego wydłużania terminu ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, a także ich praktyczne zastosowanie budzi szereg wątpliwości pracodawców. Ponadto sygnalizowane problemy związane z poważnymi opóźnieniami w wydawaniu nowych orzeczeń o niepełnosprawności i jej stopniu, przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, również są źródłem niepewności pracodawców.

PT Pracodawcy
Szanowni Państwo,

Ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 852) zmodyfikowano dotychczasowe zasady ustawowego wydłużania terminu ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o których mowa w art. 3 i 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.). W terminach 31 grudnia 2023 r. i 31 marca 2024 r. upływa maksymalny okres ważności pierwszej i drugiej transzy orzeczeń objętych nowymi zasadami. Praktyczne stosowanie tych rozwiązań budzi pewne wątpliwości pracodawców.

Otrzymujemy również wiele pytań pracodawców dotyczących m.in. katalogów i interpretacji treści dokumentów potwierdzających niepełnosprawność lub jej rodzaj, wyznaczania okresu wliczania pracowników do stanów zatrudnienia osób niepełnosprawnych i określania skutków orzeczeń, w tym okresu stosowania skróconych norm czasu pracy, czy obliczenia wpłat na PFRON i kwoty bazowej dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych.

Dlatego Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych przygotowało jednodniowe szkolenia on-line dotyczące tej problematyki.

Szkolenia odbędą się 18 grudnia 2023 r., 10 i 17 stycznia 2024 r. oraz 19 stycznia 2024 r. ‒ w godzinach 10:00‒17:00. Ostatnie szkolenie odbędzie się w formie warsztatowej, w trakcie którego odpowiemy na konkretne pytania, skonsultujemy przypadki przedstawione w trakcie spotkania lub przed nim.

Zapraszamy pracodawców osób niepełnosprawnych do wzięcia w nim udziału.

Dokumentowanie niepełnosprawności pracowników ‒ karta zgłoszenia na szkolenie

Małgorzata Wójcik
Zastępca Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu
*ds. Osób Niepełnosprawnych
Pełna treść pisma>>>

Jako organizacja zaangażowana na co dzień w działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, z wielkim zainteresowaniem przyjęliśmy informację o nadchodzącym szkoleniu dotyczącym problematyki przedłużania orzeczeń o niepełnosprawności. Temat ten jest nam wyjątkowo bliski, ponieważ bezpośrednio wiąże się z naszą codzienną działalnością oraz podejmowanymi interwencjami min. właśnie w tej kwestii.

Interwencja OBPON.org: Problem z opóźnieniami w wydawaniu nowych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Komunikat OBPON.org: Poselski projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w celu zachowania ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

Szkolenie to stanowi doskonałą okazję do pogłębienia wiedzy i umiejętności w tym zakresie, dlatego Nasz ekspert również będzie brał w nim udział. Jesteśmy przekonani, że zdobyte informacje i narzędzia pozwolą nam jeszcze skuteczniej wspierać naszych podopiecznych w ich codziennych wyzwaniach. Cieszymy się na możliwość wymiany doświadczeń z innymi specjalistami i ekspertami, co z pewnością przyczyni się do podniesienia jakości naszych interwencji.

Jesteśmy przekonani, że to szkolenie będzie kolejnym krokiem na drodze do budowania bardziej inkluzjiwnej i wspierającej społeczności, w której każda osoba z niepełnosprawnością otrzyma szansę na pełne i godne życie.

Serdecznie zapraszamy!

Zespół OBPON

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.