Poselski projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w celu zachowania ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

Komunikaty
13 grudnia 2023 Edyta Semerko

12 grudnia 2023 r, wpłynął do sejmu projekt poselski o szczególnych rozwiązaniach w celu zachowania ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Projekt zakłada, że orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240, 852, 1234, 1429), którego ważność upłynęłaby do dnia 30 czerwca 2024 r., zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Projekt ustawy >>> do pobrania

Projekt jest odpowiedzią na zgłaszane przez różne organizacje liczne problemy z uzyskaniem orzeczeń, co powoduje utratę świadczeń oraz form wsparcia, a także wpływa na kwestie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

Organizacja OBPON.org w wystąpieniu z 10 października 2023 r. sygnalizowała, że sytuacja ta jest trudna zarówno dla pracowników z niepełnosprawnością (którzy na długo tracą uprawnienia związane ze statusem osoby z niepełnosprawnością, a także stają w obliczu ryzyka utraty zatrudnienia), jak i samych pracodawców, których prawa i obowiązki na gruncie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 100 ze zm.) powiązane są z osiąganiem określonych wskaźników zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, które są obecnie zagrożone.

Apelowaliśmy o pilne podjęcie stanowczych działań celem skrócenia okresu oczekiwania na wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub wprowadzenia przejściowych rozwiązań pozwalających na wydłużenie ważności dotychczasowych orzeczeń do czasu wydania nowych. Ponadto przeprowadziliśmy wśród swoich członków oraz pracodawców współpracujących badanie ankietowe, z którego jednoznacznie wynika, że w całym kraju występują problemy z uzyskiwaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności przez osoby, których dotychczasowe orzeczenia straciły ważność począwszy od 6.08.2023 r., a zatem nie obejmuje ich automatyzm przedłużania wynikający z art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 852).

Czytaj więcej >>> Interwencja OBPON.org

Pozytywnie przyjęliśmy wiadomość o podjętych inicjatywach, które mają szansę korzystnie oddziaływać na sytuację zarówno pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością, jak i pracowników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Z nieukrywanym zainteresowaniem wyczekujemy na dalszy rozwój wydarzeń, o czym na bieżąco będziemy Państwa informować.

______________________________

Aktualizacja:

Senat przyjął bez poprawek ustawę przedłużającą ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.