w sprawie urealnienia wartości subsydiów płacowych z PFRON (dofinansowań do wynagrodzeń) stosownie do zmieniających się warunków rynkowych tj. podwyżek płacy minimalnej zaplanowanych na 2024 rok

Interwencje OBPON.ORG
10 sierpnia 2023 Redakcja OBPON

Organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.org w imieniu środowisk pracodawców osób z niepełnosprawnościami, które są mocno zaniepokojone planowanym na kolejny rok znaczącym podniesieniem wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (z obecnych 3600 zł na 4242 zł od stycznia oraz 4300 zł od lipca 2024 r.), zaapelowała do Ministra Pawła Wdówika, Sekretarza Stanu Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych o pilne podjęcie prac nad nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 100 ze zm.) celem urealnienia wartości przewidzianych w niej subsydiów płacowych z PFRON stosownie do zmieniających się warunków rynkowych.

"Organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.org w imieniu środowisk pracodawców osób z niepełnosprawnościami, które są mocno zaniepokojone planowanym na kolejny rok znaczącym podniesieniem wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (z obecnych 3600 zł na 4242 zł od stycznia oraz 4300 zł od lipca 2024 r.), apeluje o pilne podjęcie prac nad nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 100 ze zm.) celem urealnienia wartości przewidzianych w niej subsydiów płacowych z PFRON stosownie do zmieniających się warunków rynkowych.

Dane wynikające z Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wg stanu na 4.05.2023 r.) jednoznacznie wskazują tendencję spadkową zatrudniania osób niepełnosprawnych. Tylko w ciągu ostatnich pięciu lat liczba pracowników niepełnosprawnych zarejestrowanych w SODiR spadła z 252,4 tys w 2018 r., na 221,3 tys. w 2022 r. Szybko rosnące koszty pracy przy braku wzrostu dotacji publicznych na zatrudnienie osób szczególnie objętych wykluczeniem zawodowym tylko umocni ten trend, gdyż radykalna podwyżka płacy minimalnej w wielu przypadkach wpłynie niekorzystnie na relację produktywności ich pracy do jej ceny. A zatem paradoksalnie, wbrew założeniom reglamentacji poziomu płacy minimalnej, jej wzrost odbije się na najmniej efektywnych pracownikach (często o niskich kompetencjach i kwalifikacjach oraz wydajności odbiegającej od przyjętych norm), których miejsca pracy zostaną zagrożone, jeżeli przedsiębiorca oceni efekty ich pracy poniżej kosztów wynagrodzenia minimalnego.
Jeżeli na powyższe nałożymy dodatkowo inne niekorzystne czynniki makroekonomiczne jak wzrost oprocentowania kredytów, zawirowania na rynku paliw i nośników energii, rosnące koszty surowców, itp. to powinniśmy liczyć się ze znaczącą redukcją zatrudnienia, a w wariancie skrajnym z falą upadłości firm lub przynajmniej zawieszaniem ich działalności.

Biorąc pod uwagę fakt, iż skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia dotkną szczególnie mikroprzedsiębiorstwa oraz sektory, w których dominuje minimalne wynagrodzenie, jak m.in. gastronomia, ochrona, czy sprzątanie, gdzie gro pracowników stanowią osoby z niepełnosprawnościami, konieczna jest waloryzacja kwot dofinansowań, gdyż w przeciwnym wypadku wejdziemy na nieodwracalne tory, które będą nas systematycznie oddalały od osiągniecia jednego z głównych celów „Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021–2030”, czyli zwiększenia zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami z 26,2 % do 40 %.

Dążąc zatem do ochrony już istniejących miejsc pracy oraz stworzenia warunków do tworzenia nowych, a także celem wprowadzenia większej stabilizacji do otoczenia prawnego, w którym pracodawca musi podejmować decyzje biznesowe, apelujemy o zwiększenie kwot dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON i zmianę sposobu ich określania z kwotowego na procentowy odnoszony do aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia. Zapewni to coroczną waloryzację subsydiów płacowych stosowną do zmieniających się warunków na rynku pracy, co pozwoli pracodawcom na określanie długofalowych, perspektywicznych celów polityki personalnej w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem osób objętych wykluczeniem społecznym.

Liczymy, że ochrona miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami jest dla Państwa tak samo ważna jak dla nas i reprezentowanych przez nas pracodawców i dzięki temu nasze postulaty spotkają się z Państwa poparciem, a w konsekwencji zainicjują podjęcie stosownych działań w celu zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych."

Pełna treść apelu>>>

AKTUALIZACJA Z DNIA 31.10.2023r.:

Uzyskana – po długim czasie oczekiwania – odpowiedź nie nastraja optymistycznie, gdyż Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych zwięźle odniosło się do naszej argumentacji wskazując, że: „celem pomocy w formie miesięcznego dofinansowania określonym przez Komisję Europejską nie ma być pełna refundacja kosztów płacy, ale zachęcenie do zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Z tego względu podniesienie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę nie musi pociągać za sobą zwiększenia pomocy w formie subsydiów płacowych.”

Dlatego też aktualnie nie są prowadzone prace legislacyjne w zakresie podniesienia subsydiów płacowych.

Pełna treść odpowiedzi >>>

Zarząd OBPON.ORG

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.