Renta inwalidzka a dofinansowanie do wynagrodzenia z PFRON

Dofinansowania
02 czerwca 2023 Paweł Kawka

Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej (ZPChr) zatrudnia pracownika z niepełnosprawnością pobierającego rentę przyznaną przez komisję lekarską Ministerstwa Obrony Narodowej, w związku ze służbą wojskową odbywaną jako żołnierz niezawodowy? Czy pracodawcy przysługuje dofinansowanie do wynagrodzenia tego pracownika?

Pracodawca mający status ZPChr zatrudnia pracownika z niepełnosprawnością, który posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (PZON) na stałe. Oprócz tego niepełnosprawny pracownik otrzymuje rentę resortową z Ministerstwem Obrony Narodowej (MON), przyznaną ze względu na służbę wojskową pełnioną jako żołnierz niezawodowt. Jednocześnie pracownik nie ma ustalonego prawa do emerytury wojskowej.

Zgodnie z przepisami art. 30 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 2287, ze zm.) – dalej: u.z.i.w., pod pojęciem inwalidy wojskowego należy rozumieć żołnierza niezawodowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, który został zaliczony do jednej z grup inwalidów w następstwie inwalidztwa powstałego:

1. w czasie odbywania czynnej służby wojskowej w okresie pokoju, poza przypadkiem terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie;

2. w okresie 3 lat od zwolnienia z tej służby, o ile inwalidztwo wynika z chorób powstałych lub urazów doznanych w czasie odbywania służby wojskowej.

Niemniej jednak nie uważa się za inwalidę wojskowego żołnierza zwolnionego z czynnej służby wojskowej podczas pierwszych 6 tygodni jej odbywania z przyczyn związanych z chorobą, która powstała niewątpliwie przed stawieniem się żołnierza do służby wojskowej i nie uległa pogorszeniu w rezultacie odbywania służby wojskowej.

Zgodnie z dyspozycją art. 34 u.z.i.w., żołnierzami niezawodowymi są żołnierze:

1. pełniący zasadniczą służbę wojskową;

2. pełniący terytorialną służbę wojskową rotacyjnie;

3. pełniący służbę w aktywnej rezerwie w dniach tej służby;

4. odbywający ćwiczenia wojskowe w ramach pasywnej rezerwy;

5. pełniący służbę w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Do grupy żołnierzy niezawodowych zalicza się także żołnierzy, którzy:

1. w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 372 i 1728):

a. odbywali przeszkolenie wojskowe,

b. pełnili służbę przygotowawczą,

c. odbywali ćwiczenia wojskowe,

d. pełnili okresową służbę wojskową;

2. w ujęciu przepisów ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 536) pełnili służbę kandydacką.

Kiedy inwalidztwo pozostaje w związku ze służbą wojs

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.