Ustalenie stanu zatrudnienia przez zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami

Kadry
12 maja 2023 Monika Łysek

Pracodawca, który w danym miesiącu zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, obowiązany jest dokonywać miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). W artykule pokażemy, jak w praktyce obliczać poziom zatrudnienia.

Z punktu widzenia pracodawcy ważna informacja jest taka, że poziom zatrudnienia oblicza się każdorazowo po zakończeniu miesiąca. W praktyce polega to na tym, że liczbę etatów oblicza się stosując średnią arytmetyczną z dziennych stanów zatrudnienia w danym miesiącu, czyli sumuje się stan zatrudnienia z każdego dnia w miesiącu w przeliczeniu na etaty, a następnie dzieli uzyskany wynik przez liczbę dni w danym miesiącu. W obliczeniu stanu zatrudnienia uwzględnia się również dni wolne od pracy, dla których przyjmuje się stan zatrudnienia z dnia poprzedniego lub następnego – jeżeli miesiąc rozpoczyna się takim dniem.

Należy pamiętać, że stany te muszą być rzeczywiste. Dlatego, gdy zatrudnienie pracownika ustaje w piątek (np. rozwiązuje umowę o pracę, śmierć pracownika itp.), to nie należy go uwzględniać w stanach zatrudnienia w sobotę i niedzielę. Stan zatrudnienia wylicza z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując zaokrąglenie w dół, jeżeli pierwsza odrzucona cyfra należy do przedziału od 0 do 4 albo w górę, jeżeli pierwsza odrzucona cyfra należy do przedziału od 5 do 9.

Do liczby pracowników, w przeliczeniu na etaty wlicza się osoby zatrudnione na podstawie:

  1. umowy o pracę,
  2. powołania,
  3. wyboru,
  4. mianowania
  5. spółdzielczej umowy o pracę.

Do liczby pracowników nie wlicza się:

1. osób niepełnosprawnych, które przebywają na wszystkich urlopach bezpłatnych (czyli urlopach bezpłatnych, które wynikają z kodeksu pracy oraz urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielania określają inne przepisy) oraz

2. osób pełnosprawnych, które:

  • są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;
  • przebywają na urlopie rodzicielskim;
  • przebywają na urlopach wychowawczych;
  • nie świadczą pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej oraz służby zastępczej;
  • są uczestnikami Ochotni
Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.