Korekty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do przychodów pracowników przez były ZPCh

Księgowość
14 października 2022 Monika Łysek

Likwidując Zakład Pracy Chronionej przedsiębiorca musi dokonać szeregu formalności. Wątpliwości może budzić data, od której należy liczyć likwidację ZPCh, co ma wpływ m.in. na termin przekazywania na ZFRON zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Przedstawimy casus pracodawcy, który zgodnie z art.30 ust.3 ustawy o rehabilitacji 1 września utracił status zakładu pracy chronionej. Decyzję o likwidacji ZPCh wydał wojewoda 15 października, którą zainteresowany otrzymał 17 października.

Przedsiębiorca uważa, że dopiero po uprawomocnieniu się przedmiotowej decyzji wojewody stwierdzającej utratę statusu zakładu pracy chronionej, należy zmienić zasady przekazywania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 poz.1509 z późn.zm.).

Jednocześnie prowadzący były już ZPCh uważa, że nie ma podstawy prawnej do korygowania zaliczek wpłaconych przed wejściem do obrotu prawnego decyzji wojewody.

Taka interpretacja jest zgodna z art.30 ust.3, art.33 ust.2 pkt 2 oraz art.33 ust.4c ustawy o rehabilitacji. Zdaniem byłego prowadzącego ZPCh, nie spoczywa na nim obowiązek korygowania uiszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów pracowników, zarówno jeśli chodzi o wpłaty obowiązkowe na PFRON, jak i wpłaty na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON).

Uważa tak pomimo wydania przez Wojewodę decyzji z dnia 15 października stwierdzającej utratę statusu zakładu pracy chronionej z dniem 1 września., tj. z dniem poprzedzającym datę doręczenia tej decyzji w dniu 17 października - za okres do uprawomocnienia się decyzji.

Jednocześnie były ZPCh zauważa, że zasady przekazywania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez zakłady pracy chronionej znajdują się w art.38 ust.2-2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
W myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzący ZPCh ma obowiązek przekazać pobrane zaliczki na rachunek PFRON oraz ZFRON do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki.

Z kolei na podstawie art.38 ust.2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy którzy utracili status zakładu pracy chronionej, powinni przekazywać określoną cześć zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód osoby niepełnosprawnej uzyskany od początku roku przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej) w proporcji:

1. 25% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych – w przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości od 25% do 30%;
2. 50% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych – w przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości od 30% do 35%;
3. 75% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych – w przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości od 35% do 40%;
4. 100% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych – w przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości od co najmniej 40%.

Jednocześnie treść art.38 ust.2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ustala się na podstawie art.21 ust.1 i 5 oraz art.28 ust.3 ustawy o rehabilitacji.

Ponadto, przepis art.38 ust.2a i 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stosuje się 5 lat, licząc od końca roku, w którym płatnik utracił status zakładu pracy chronionej, jeżeli spełnia warunki określone w przepisach ustawy o rehabilitacji.

Dlatego, zdaniem byłego już ZPCh, przekazanie części zaliczek na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w myśl przepisu art.38 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, następuje w następnym miesiącu po miesiącu pobrania zaliczki.

W związku z historią przedstawioną powyżej, właściciel byłego już ZPCh zastanawia się nad dwoma kwestiami:

1. czy wydanie przez wojewodę decyzji uchylającej status zakładu pracy chronionej z datą poprzedzającą datę doręczenia decyzji powoduje, że Wnioskodawca będzie zobowiązany do korekty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
do przychodó

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.