: Wielkość przedsiębiorstwa w przypadku firm powiązanych i wykazanie tego na wniosku Wn-D

Dofinansowania
13 października 2022 Edyta Sieradzka

Czy licząc wielkość przedsiębiorcy zgodnie rozporządzeniem KE 651/2014 w przypadku firm powiązanych, każda z firm liczy wielkość dla siebie oddzielnie i wykazują ją na wniosku Wn-D czy powinna wyliczyć ją razem? Jak zatem ustalić wielkość wniskowadawcy i jak wypełnić pozycję 9 we wniosku Wn-D ?

Na to pytanie odpowiedział wnikliwie PFRON. Z tej odpowiedzi jednoznacznie wynika, że w przypadku przedsiębiorstw powiązanych w rozumieniu art. 3 ust. 3 Załącznika I do ww. rozporządzenia dla ustalenia wielkości takich podmiotów należy zasumować dane dotyczące stanu zatrudnienia oraz dane finansowe (roczny obrót lub roczna suma bilansowa) osiągnięte we wszystkich jednostkach powiązanych.

Szczegółowe wyjaśnienie PFRON

Pracodawca, dla którego dofinansowanie stanowi pomoc publiczną - w celu określenia wielkości przedsiębiorstwa wykazywanej w dokumentach składanych w związku z ubieganiem się o dofinansowanie do wynagrodzeń - stosuje przepisy Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014 r., str. 1).
Kwestia ustalania wielkości na podstawie Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 została uregulowana w formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PP) składanym wraz z wnioskiem Wn-D i pomimo tego, że nie wynika to wprost z objaśnień do dokumentu Wn-D, to stanowisko to zostało potwierdzone przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

W przypadku przedsiębiorstw powiązanych w rozumieniu art. 3 ust. 3 Załącznika I do ww. rozporządzenia dla ustalenia wielkości takich podmiotów należy zasumować dane dotyczące stanu

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.