Obliczanie wpłat na PFRON

Ulgi na PFRON
11 października 2022 Monika Łysek

Obliczanie obowiązkowych wpłat na PFRON może wydawać się nieco skomplikowane. Dlatego podpowiadamy nie tylko kto powinien ich dokonywać, ale też, w jaki sposób to robić.

Wielkość zatrudnienia jest podstawowym kryterium powstania obowiązku wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zobowiązany do wpłat pracodawca który:

1. osiąga w danym miesiącu zatrudnienie, co najmniej 25 osób w przeliczeniu na etaty,

2. nie zatrudnia osób niepełnosprawnych albo poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6 % (pracodawca nie będący publiczną lub niepubliczną uczelnią, szkołą, przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego, placówką opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną, interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym, placówką resocjalizacyjną, żłobkiem a także klubem dziecięcym) wśród ogólnego stanu zatrudnienia, albo jest mniejszy niż 2% ( pracodawca będący publiczną lub niepubliczną uczelnią, szkołą, przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego, placówką opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną,interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym, placówką resocjalizacyjną, żłobkiem a także klubem dziecięcym) wśród ogólnego stanu zatrudnienia.

Z kolei zwolnieni z wpłat na PFRON są pracodawca, który:

1. osiąga w danym miesiącu zatrudnienie co najmniej 25 osób w przeliczeniu na etaty i poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest co najmniej 6% albo co najmniej 2% wśród ogólnego stanu zatrudnienia,

2. albo jest niedziałającym w celu osiągnięcia zysku domem pomocy społecznej lub hospicjum,

3. albo jest zakładem opiekuńczo-leczniczym (ale dopiero od 1 lipca 2016 roku),

4. albo jest publiczną lub niepubliczną jednostką organizacyjną niedziałającą w celu osiągnięcia zysku, której wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi,

5. albo prowadzi zakład pracy, co do którego ogłoszono upadłość,

6. albo jest placówką dyplomatyczną, urzędem konsularnym lub przedstawicielstwem i misją zagraniczną.

Poniżej podajemy przykład wyliczenia stanu zatrudnienia ogółem

Dane o zatrudnieniu w marcu

• od 1 do 20 marca zatrudnienie wynosiło 18 etatów,

• od 21 do 31 marca zatrudnienie zwiększyło się o 8 etatów.

Wyliczenie zatrudnienia ogółem w marcu:

ZOG = [(20 dni × 18 etatów) + (11 dni × 26 etatów)] / 31 dni = 20,84 etatów – czyli nie występuje obowiązek wpłaty na Fundusz za marzec).

Wyliczanie wskaźników

 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych to przeciętny miesięczny udział procentowy osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu ogółem, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (etaty).

 Pracodawca, który zatrudnia pracownika niepełnosprawnego ze schorzeniem szczególnie utrudniającym wykonywanie pracy, może obniżyć wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Zważywszy na istotne znaczenie schorzeń szczególnych w tym wyliczeniu, przypomnijmy, że zalicza się do nich:

1. chorobę Parkinsona,

2. stwardnienie rozsiane

3. paraplegię, tetraplegię, hemiplegię,

4. znaczne upośledzenia widzenia (ślepota) oraz niedowidzenie,

5. głuchotę i głuchoniemotę,

6. nosicielstwo wirusa HIV oraz choroba AIDS,

7. epilepsję,

8. przewlekłe choroby psychiczne,

9. upośledzenie umysłowe,

10. miastenię

11. późne powikłania cukrzycy.

Aby prawidłowo obliczyć stan zatrudnienia i wskaźniki niezbędne do wyliczenia wysokości wpłaty w przypadku zatrudnienia osób niepełnosprawnych legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym ze schorzeniem szczególnie utrudniającym wykonywanie pracy, należy uzyskać od pracownika zaświadczenie od lekarza specjalisty potwierdzające posiadanie takiego schorzenia. Wyjątkiem są orzeczenia, które jednoznacznie potwierdzają wystąpienie schorzeń szczególnych ze wskazanym symbolem niepełnosprawności 01-U (upośledzenie umysłowe), 04-O(znaczne upośledzenie widzenia-ślepota oraz niedowidzenie) oraz 06-E (epilepsja).

Występowanie schorzenia szczególnego może być dokumentowane:

• orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność w rozumieniu ustawy

• zaświadczeniem lekarza specjalisty.

Zaświadczenie powinno zawierać pieczęć podmiotu leczniczego, imię i nazwisko oraz PESEL osoby niepełnosprawnej (lub inny numer identyfikacyjny), pieczęć i podpis lekarza specjalisty oraz informację, że u osoby tej stwierdzono co najmniej jedno ze schorzeń określonych w Rozporządzeniu z dnia 18 września 1998 r.

Pracodawca musi pamiętać, że orzeczenie z symbolem przyczyny niepełnosprawności 02-P (choroba psychiczna), które nie jest wydane na stałe, nie potwierdza występowania schorzenia szczególnego jakim jest przewlekła choroba psychiczna. Występowanie tego schorzenia szczególnego należy potwierdzić zaświadczeniem lekarza specjalisty.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6%

Pracodawca nie będący publiczną lub niepubliczną uczelni

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.