Wpisanie niewłaściwej kwoty wynagrodzeń a korekta INF-U

Ulgi na PFRON
10 października 2022 Paweł Kawka

Spółka posiadająca status zakładu pracy chronionej (ZPChr) w maju 2022 roku wystawiła klientowi fakturę sprzedaży uprawniającą do ulgi we wpłatach na PFRON. Niestety, spółka wpisała niewłaściwą kwotę wynagrodzenia za świadczoną usługę, w związku z czym odpis okazał się znacząco wyższy. Czy wystawioną ulgę można teraz skorygować? Jak wpłynie to na INF-U?

Artykuł 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 573, ze zm.) – dalej: u.r.o.n., stanowi, że wpłaty na PFRON podlegają obniżeniu z tytułu zakupu produkcji lub usługi, z wyłączeniem handlu, jeżeli wspomniana produkcja lub usługa została wytworzona bądź jest świadczona przez pracodawcę (sprzedającego) zatrudniającego przynajmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który to pracodawca osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do:

  1. znacznego stopnia niepełnosprawności lub
  2. umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych

– w wysokości co najmniej 30%.

Razem z fakturą za dokonany zakup, sprzedający przekazuje nabywcy (kontrahentowi), jednokrotnie w danym roku, informację dotyczącą zasad nabywania i korzystania z obniżenia wpłat, możliwości złożenia oświadczenia o rezygnacji z zamiaru korzystania z prawa do obniżenia wpłat, możliwości odwołania tego oświadczenia (art. 22 ust. 1a u.r.o.n.).

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.