Kogo dotyczy zakaz prowadzenia działalności?

Prawo
07 października 2022 Piotr Świerżewski

Na prowadzenie działalności gospodarczej patrzymy jak na każde podstawowe prawo przysługujące obywatelowi. Można wybrać dowolną formę prawną, w której zamierza realizować się zawodowo. Prawo do prowadzenia działalności może zostać wyłączone lub ograniczone tylko w wyjątkowych okolicznościach po spełnieniu przesłanek ustawowych. Warto wiedzieć, kiedy i wobec kogo orzeka się zakaz prowadzenia działalności. O tym piszemy w poniższym tekście.

Intencją zakazu prowadzenia działalności gospodarczej jest usankcjonowanie nieuczciwych przedsiębiorców, którzy narażają swoich kontrahentów na niemożność zaspokojenia należności. Orzeczenie zakazu ma służyć odstraszaniu od zachowań naruszających prawo oraz zabezpieczać przed lekceważeniem prawnych rygorów prowadzenia działalności gospodarczej. Ostatecznie prowadzi to do wyeliminowania z obrotu gospodarczego podmiotów niespełniających prawnych rygorów prowadzenia działalności nawet na okres 10 lat.

Możliwość orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej względem przedsiębiorców, wynika z przepisów ustawy prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 r. W myśl tejże ustawy zakaz może zostać orzeczony wobec:

- osoby zobowiązanej do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
- osoby fizycznej, jeżeli niewypłacalność jest następstwem jego celowego działania lub rażącego niedbalstwa,
- każdej osoby, która po ogłoszeniu upadłości ukrywa, niszczy lub obciąża majątek wchodzący w skład masy upadłości,
- osoby faktycznie zarządzającej przedsiębiorstwem dłużnika, która istotnie przyczyniła się do niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ustawowym terminie,
- każdej osoby, która po ogłoszeniu upadłości nie wydała lub nie wskazała majątku, ksiąg handlowych, korespondencji lub innych dokumentów upadłego, w tym danych w postaci elektronicznej, do których wydania lub wskazania była zobowiązana z mocy ustawy.

Dłużnik jest niewypłacalny, gdy nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań, natomiast dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, uważa się za niewypłacalnego także wtedy, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet w sytuacji, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje.

Aby określić stan niewypłacalności nieistotne jest, czy dłużnik nie wykonuje wszystkich swoich zobowiązań, czy też tylko niektórych z nich, a także jaka jest przyczyna niewykonywania zobowiązań oraz ilość wierzycieli. Niewypłacalność istnieje nie tylko wtedy, gdy dłużnik nie ma środków, lecz również wtedy, gdy dłużnik nie wykonuje zobowiązań z innych przyczyn.

Obowiązek złożenia wniosku obciąża osobę fizyczną, która prowadzi indywidualną dz

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.