Co grozi pracodawcy w razie nieudzielenia pracownikowi zaległego urlopu do 30 września?

Kadry
06 października 2022 Paweł Kawka

Czy jeżeli pracodawca nie udzieli zaległego urlopu wypoczynkowego pracownikowi z niepełnosprawnością do końca września, może ponieść odpowiedzialność za wykroczenie albo przestępstwo przeciwko prawom pracownika?

Wśród najczęstszych wykroczeń przeciwko prawom pracownika należy wymienić nieudzielenie pracownikowi przysługującego mu urlopu wypoczynkowego bądź bezpodstawne jego obniżenie. Każdego roku przed 30 września, pracodawcy dokonują analizy stanu wykorzystania urlopów wypoczynkowych, w celu zbadania czy nie występują żadne zaległości urlopowe. Dzień 30 września jest bowiem terminem końcowym, w którym pracodawca może udzielić urlopu za poprzednie lata bez naruszenia obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów prawa pracy.

Trzeba jednakże podkreślić, że naruszenie terminu udzielenia urlopu zaległego i udzielenie go w terminie późniejszym to nie to samo, co nieudzielenie urlopu zaległego w ogóle, albo obniżenie należnego wymiaru urlopu wypoczynkowego. Złośliwe lub uporczywe nieudzielanie urlopu zaległego w terminie może być jednak podstawą sformułowania zarzutu popełnienia przestępstwa.

Jak wynika z art. art. 152 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1320, ze zm.) – dalej: k.p., pracownikowi z niepełnosprawnością przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego.

Stosownie do art. 154 § 1 k.p., wymiar urlopu wypoczynkowego zależy od stażu pracy i wynosi:

  • 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

W myśl art. 161 k.p. pracodawca jest zobligowany do udzielenia pracownikowi z niepełnosprawnością urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo, przy czym urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Jeśli pracodawca nie sporządza planu urlopu np. w przypadku, gdy u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa albo gdy zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę – wówczas pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem. Aczkolwiek, ustalając termin wykorzystania urlopu w tym trybie pracodawca, w sposób analogiczny do ustalania planu urlopu, powinien uwzględnić wniosek pracownika i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Co istotne, zgodnie z art. 168 k.p., urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym w planie urlopów lub po porozumieniu z pracownikiem należy pracownikowi udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Jak zaznaczył Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 stycznia 2005 r. (sygn. akt I PK 124/05) pracodawca

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.