Sprzeciw pracownika z niepełnosprawnością wobec kary porządkowej

Kadry
04 października 2022 Paweł Kawka

Pracodawca nałożył na pracownika z niepełnosprawnością karę porządkową. Pracownik złożył od niej sprzeciw, niemniej jednak dokonał tego po 10 dniach od zawiadomienia o ukaraniu, a nie po 7 dniach. Opóźnienie pracownika wynikało z nagłych problemów zdrowotnych. Pracodawca uznał, że sprzeciw jest spóźniony i w związku z tym nie musi go uwzględniać. Czy pracownik z niepełnosprawnością może wystąpić do sądu o przywrócenie terminu na złożenie sprzeciwu, powołując się na przeszkody, które uniemożliwiły mu złożenie go we właściwym terminie?

Możliwość nałożenia na niepełnosprawnego pracownika kary porządkowej przewiduje przepis art. 108 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1510, ze zm.) – dalej: k.p. Zgodnie z treścią tego uregulowania, za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych, jak również przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:

  1. karę upomnienia;
  2. karę nagany.

Przy stosowaniu kary porządkowej uwzględnia się zwłaszcza rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy.

Jeżeli jednak pracownik z niepełnosprawnością dopuści się naruszenia przepisów BHP lub przepisów przeciwpożarowych, opuści stanowisko pracy bez usprawiedliwienia, stawi się do pracy w stanie nietrzeźwości albo będzie spożywał alkohol w czasie pracy, dopuszczalne jest zastosowanie przez pracodawcę kary pieniężnej (art. 108 § 2 k.p.).

Jednocześnie, na podstawie art. 108 § 3 k.p., ustawodawca wprowadził pewne ograniczenia w zakresie częstotliwości nakładania kar pieniężnych i wysokości takiej kary. Warto zaznaczyć, że wysokość kary pieniężnej za jedno przekroczenie, jak też za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, łącznie natomiast kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia za pracę, obejmujących sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, a także zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi. Pracodawca ma obowiązek przeznaczania wpływów z kar pieniężnych na poprawę warunków BHP.

Jak

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.