Dodatkowe rekompensaty dla ZPChr na podstawie wytycznych PFRON z 19.09.2022 rok

Dofinansowania
29 września 2022 Redakcja OBPON

Czy jako były pracodawca prowadzący ZPChr będę mógł złożyć na 2023 rok wniosek do Oddziału PFRON na refundację dodatkowych kosztów administracyjnych?

Podmioty uprawnione do pomocy

Zwrot kosztów może być przyznany na wniosek pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej u którego wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 50%.

Z refundacji również nie może skorzystać, pracodawca mający status zpchr, w którym wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 50%,
• który ma wymagalne zobowiązania wobec PFRON,
• który zalega z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom lub opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub innych danin publicznych.

Dlatego odpowiadając na pytanie postawione na wstępie odpowiedź brzmi - NIE – o refundację dodatkowych kosztów z Oddziałów PFRON poniesionych przez pracodawcę może się ubiegać tylko i wyłącznie pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej, u którego wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 50%.

Zakres pomocy

Pomoc może być udzielona wyłącznie w odniesieniu do dodatkowych kosztów pracodawcy bezpośrednio wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Refundacji może podlegać tylko różnica w kosztach, odpowiadająca dodatkowym kosztom, których pracodawca nie poniósłby w przypadku zatrudniania osób niebędących osobami niepełnosprawnymi.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji, pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej może otrzymać zwrot:

1. Dodatkowych kosztów administracyjnych. Koszty zatrudnienia pracowników obsługujących realizację uprawnień pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców, wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych np. wypełnianie wniosków Wn-D, INF-D-P, prowadzenie zfron , a także wykonanie obowiązków sprawozdawczych pracodawcy bezpośrednio związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych np. wysyłanie do PFRON DEK-2-a, INF-1 oraz do Wojewody INF-W. Kwota refundacji kosztów administracyjnych nie może przekroczyć kwoty kosztów płacy pracowników, należnej za czas faktycznego wykonywania dodatkowych czynności, które nie zostałyby poniesione w przypadku,

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.