Resort rodziny i polityki społecznej wprowadzi możliwość wydawania orzeczeń o niepełnosprawności na czas nieokreślony

Orzecznictwo
28 września 2022 Paweł Kawka

Od dłuższego czasu środowiska osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów zwracają uwagę na problem wydawania orzeczeń o niepełnosprawności na czas określony w stosunku do dzieci, w których przypadku choroba nie rokuje poprawy stanu zdrowia. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podjęło kroki w celu przeciwdziałania temu zjawisku. Na czym mają polegać zmiany? Wyjaśniamy.

Na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia w dniu 14 września 2022 r., dotyczącym praktyki orzekania o niepełnosprawności dla dzieci i osób z nieuleczalnymi schorzeniami, w tym chorobami rzadkimi i ultra rzadkimi, posłanka Marcelina Zawisza, podnosiła, że za pozbawiające godności należy uznać czasowe orzekanie o niepełnosprawności dzieci z chorobami rzadkimi, jeżeli zgodnie z wiedzą medyczną stan zdrowia tych dzieci nie rokuje poprawy. Dotyczy to w szczególności osób z nieuleczalnymi schorzeniami, przede wszystkim dzieci z różnego rodzaju całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Uczestniczący w tym posiedzeniu Paweł Wdówik, wiceminister rodziny i polityki społecznej, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych, również stwierdził, że cykliczne wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności w stosunku do osób, w których przypadku stan wiedzy medycznej nie wskazuje na możliwość poprawy stanu zdrowia takich osób, jest działaniem skandalicznym.

W myśl art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 573, ze zm.) – dalej: u.r.o.n., niepełnosprawność należy rozumieć jako trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.

Jak wskazuje § 3 rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 857, ze zm.), u dziecka niepełnosprawność orzeka się na czas określony, nie dłuższy niż do ukończenia przez nie 16 lat, a później następuje orzekanie o zaliczeniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności. Zgodnie bowiem z art. 3 i 4 u.r.o.n., względem osób, które ukończyły 16. rok życia, na potrzeby orzekania o niepełnosprawności, ustala się trzy stopnie niepełnosprawności:

• znaczny – do którego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.