Obniżenie wymiaru etatu jako forma zmniejszenia wynagrodzenia minimalnego

Kadry
28 września 2022 Paweł Kawka

W związku z planowanym od dnia 1 stycznia 2023 r. wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę pracodawca zatrudniający osoby z niepełnosprawnościami planuje obniżyć wymiar etatu pracownikom np. do 15/16 etatu. Z uwagi na to pracodawca chce dokonać wypowiedzenia zmieniającego, przy czym obowiązki pracownicze pozostaną bez zmian. Czy pracodawca może to zrobić?

Należy podkreślić, że wypowiedzenie warunków pracy lub płacy, a zatem tzw. wypowiedzenie zmieniające, uregulowane zostało w przepisach art. 42 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1510, ze zm.) – dalej: k.p. Zastosowanie znajdują tu odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę.

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy w przeciwieństwie do wypowiedzenia umowy o pracę nie zmierza do rozwiązania stosunku pracy, ale do modyfikacji tego stosunku.

W myśl art. 32 k.p. każda ze stron ma możliwość rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, aczkolwiek rozwiązanie umowy o pracę następuje wówczas z upływem okresu wypowiedzenia.

Zgodnie z przepisami prawa pracy zawartymi w art. 42 k.p., wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeśli pracownikowi z niepełnosprawnością zaproponowano na piśmie nowe warunki pracy lub płacy. Należy jednak pamiętać, że odpowiednio do uregulowania art. 30 § 4 k.p., w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. Analogicznie w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu zmieniającym powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie dotychczasowej umowy.

W razie odmowy przyjęcia przez niepełnosprawnego pracownika nowych warunków pracy lub płacy umowa o pracę ulega rozwiązaniu wraz z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Wobec tego, w przypadku wypowiedzenia zmieniającego konieczna jest zgoda pracownika z niepełnosprawnością, aby zmiana warunków pracy lub płacy mogła zostać dokonana. Ustawodawca przewidział w tym zakresie wymóg, aby oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu warunków pracy i płacy zawierało pouczenie o przysługującym pracownikowi z niepełnosprawnością prawie odwołania do sądu pracy w ciągu 21 dni.

Warto dod

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.