W jaki sposób ująć w stanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych osobę z podwójnym kodem niepełnosprawności?

Ulgi na PFRON
16 września 2022 Paweł Kawka

Począwszy od dnia 1 września 2022 r. pracodawca, który posiada status zakładu pracy chronionej (ZPChr), zatrudnia pracownicę z podwójnym kodem niepełnosprawności, a mianowicie legitymującą się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem symbolu i przyczyny niepełnosprawności: 02 -P i 06-E. Jak ujmować pracownicę w informacji miesięcznej składanej Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (INF -1)?

Adekwatnie do przepisu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 573, ze zm.) – dalej: u.r.o.n. przez niepełnosprawność należy rozumieć trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.

Niepełnosprawność tudzież status osoby niepełnosprawnej wymagają udokumentowania. Jak wskazuje art. 1 u.r.o.n., osobami niepełnosprawnymi są bowiem osoby legitymujące się:

  • orzeczeniem o jednym z trzech stopni niepełnosprawności (lekkim, umiarkowanym lub znacznym) wydanym przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności;
  • orzeczeniem o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 504, ze zm.);
  • orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym przed ukończeniem 16. roku życia.

W analizowanym we wstępie przypadku, mamy do czynienia ze schorzeniami specjalnymi, które należy rozumieć jako schorzenia osób z niepełnosprawnościami, które uprawniają pracodawcę do podwyższonego dofinansowania do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnościami z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

W myśl art. 21 ust. 2 u.r.o.n., pracodawcy zatrudniający minimum 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%, są zwolnieni z obowiązkowych wpłat (w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnos

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.