Termin przedawnienia roszczeń PFRON

Ulgi na PFRON
06 września 2022 Monika Łysek

Pracodawca, który osiąga w danym miesiącu zatrudnienie, co najmniej 25 osób w przeliczeniu na etaty i nie zatrudnia osób niepełnosprawnych albo poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6 % poza ściśle określonymi wyjątkami jest zobowiązany do wpłat na PFRON. Czy takie zobowiązania mogą ulec przedawnieniu?

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 20008 r. nr 14, poz. 92) oraz przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2005 r., nr 8, poz. 60) obligują przedsiębiorców do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

1. wpłaty z tytułu nieosiągania właściwego wskaźnika zatrudniania osób niepełnosprawnych (zg. z art. 21 ust. 1 ustawy);
2. wpłaty z tytułu niewydzielenia i niezorganizowania w przypisanym terminie stanowiska pracy dla osoby, która w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utraciła zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku (art. 23 ustawy);
3. wpłaty przez zakład pracy chronionej środków uzyskanych ze zwolnień z podatków oraz opłat, z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sanacyjnym w wysokości 10% (art. 31 ust. 3 pkt 1 ustawy );
4. wpłaty w przypadku niezgodnego z ustawą przeznaczenia środków funduszu rehabilitacji, a także niedotrzymanie terminu ich przekazania (art. 33 ust. 4a ustawy);
5. wpłaty niewykorzystanych według stanu na dzień likwidacji, upadłości lub utraty statusu zakładu pracy chronionej środków funduszu rehabilitacji (art. 33 ust. 7 ustawy);
6. wpłaty odpowiadającej kwocie wydatkowanej ze środków funduszu rehabilitacji na nabycie, wytworzenie lub ulepszenie środków trwałych w związku z modernizacją zakładu, utworzeniem lub przystosowaniem stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, budową lub rozbudową bazy rehabilitacyjnej, wypoczynkowej i socjalnej oraz na zakup środków transportu - w części, która nie zost

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.