Przetwarzanie w 2022r. przez pracodawcę danych o stanie zdrowia pracownika niepełnosprawnego a dostęp PFRON do orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, za pośrednictwem EKSMOoN

Kadry
31 sierpnia 2022 Redakcja OBPON

W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 25a, art. 25c, art. 25d i art. 26a-26c ustawy o rehabilitacji, działania mogą być podejmowane w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych.

Zgodnie z art. 2b ustawy o rehabilitacji, pracodawca przetwarza dane osobowe, w tym dane o stanie zdrowia osób:

• pozostających z nim w stosunku pracy oraz niepracujących byłych pracowników,
• niepełnosprawnych wykonujących pracę nakładczą,
• uczestniczących w procesie rekrutacji, odbywających szkolenie, staż, przygotowanie zawodowe albo praktyki zawodowe lub absolwenckie,
• należących do grup wymienionych w art. 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. WE L 214 z 09.08.2008, str. 3, z późn. zm.) oraz do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), dalej zwanego rozporządzeniem nr 651/2014,
• będących członkami rodzin pracowników i niepracujących byłych pracowników,
• o których mowa w art. 21 ust. 2c ustawy o rehabilitacji, i osób korzystających z usług jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 21 ust. 2e pkt 3 tej ustawy
• dla celów określonych w ustawie o rehabilitacji.

Ważne: Przedstawienie pracodawcy dokumentów potwierdzających dane osobo

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.