Wypadek na home office

Kadry
30 sierpnia 2022 Monika Łysek

Czas pandemii COVID-19 przemodelował nieco system pracy. Okazało się, że gros firm może doskonale funkcjonować także, gdy zatrudnieni w nich wykonują swoje obowiązki w trybie on-line. Pracodawcy kierowali na pracę zdalną na podstawie przepisów specustawy covidowej i chętnie pozostaliby w takim trybie zatrudniania. Podczas pracy w domu może dojść do wypadku. Czy jest on kwalifikowany jako wypadek w pracy?

Podstawa prawna pracy zdalnej

Podstawowe regulacje dotyczące pracy zdalnej zawarto w ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwanej dalej ustawą z 2 marca 2020 roku.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 tej ustawy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie przez czas oznaczony pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania. Mówiąc prościej, pracownik pracuje zdalnie.

Przy poleceniu pracy zdalnej ważne jest, aby istniały możliwości techniczne i lokalowe do jej wykonywania. Niemniej istotne jest posiadanie przez pracownika umiejętności do świadczenia pracy w tym trybie.

Praca zdalna może w zasadzie obejmować dowolne czynności, jednak szczególnie preferowane są prace wykonywane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W przepisach jest także mowa o wykonywaniu części wytwórczych oraz świadczeniu usług materialnych.

Na polecenie pracodawcy pracownik wykonujący pracę zdalną ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania.

Narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną takiej pracy zapewnia pracodawca. Przy wykonywaniu pracy zdalnej pracownik może używać narzędzi lub materiałów, które nie są zapewnione przez pracodawcę, pod warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Należy pamiętać, że pracodawca może w każdej chwili wycofać polecenie pracy zdalnej.

Wypadek na home office a wypadek przy pracy

Kwestie dotyczące kwalifikacji prawnej danego zdarzenia, które miało miejsce podczas pracy zdalnej w domu, nie zostały wprost uregulowane w przepisach ustawy z 2 marca 2020 roku. W przepisach kodeksu pracy również próżno szukać rozwiązań prawnych podobnie zre

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.