Faktoring a ulga we wpłatach na PFRON – dopuszczalne formy regulowania należności

Ulgi na PFRON
29 sierpnia 2022 Małgorzata Tylewicz-Piwnik

Czy dopuszczalne jest wystawienie przez pracodawcę spełniającego warunki z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 573 ze zm.) informacji o kwocie obniżenia we wpłatach na PFRON w przypadku dokonania przez kontrahenta płatności za usługę na konto faktora?

Zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy o rehabilitacji, jednym z warunków obniżenia wpłaty na PFRON jest uregulowanie należności za zakup produkcji lub usługi w terminie określonym na fakturze, z tym że w przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem banku za datę uregulowania należności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego nabywcy na podstawie polecenia przelewu.

Nie oznacza to jednak, że jest to jedyna dopuszczalna forma płatności umożliwiająca nabycie prawa do ulgi. Skoro w przepisie użyto sformułowania „w przypadku”, to oznacza, że regulacja ma charakter przykładowy, dotyczący tylko jednego z wielu możliwych sposobów dokonania płatności. Kontrahent może zatem dokonać płatności np. gotówką, czekiem, wekslem czy w drodze dwu- lub wielostronnej kompensaty albo w inny dowolny sposób. Należy jednak pamiętać, że zapłata (bez względu na jej formę) musi być dokonana w całości w terminie określonym na fakturze. Istotne przy doborze formy płatności jest więc to, by możliwe było ustalenie, że wierzytelność sprzedawcy spełniającego warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy o rehabilitacji została zaspokojona w pełnej wysokości i w terminie widniejącym na fakturze.

Niespełnienie któregoś z tych warunków powoduje brak możliwości nabycia prawa do obniżenia. Natomiast samo nabycie prawa do obniżenia następuje z dniem otrzymania przez nabywcę informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON.

Pracodawca może zatem wystawiać informację o obniżeniu opłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) kontrahentom, którzy należności za zakupione usługi b

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.