Wpłata na PFRON przy zbyciu nieruchomości przez były zpch

ZFRON
25 sierpnia 2022 Monika Łysek

Utrata statusu zpch niesie ze sobą pewne skutki. Czy w momencie zbycia budynku, zmodernizowanego ze środków zfron, przedsiębiorca musi dokonać wpłat na konto funduszu?

Pracodawca, posiadający status zakładu pracy chronionej, dokonał ze środków pochodzących z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych nakładów na ulepszenie budynku stanowiącego środek trwały. Nakłady poniesione przez przedsiębiorcę powiększyły wartość budynku dla potrzeb prowadzonej ewidencji środków trwałych. Po pewnym czasie przedsiębiorca, decyzją wojewody, utracił status zakładu pracy chronionej i obecnie jest on pracodawcą, o którym mowa w art. 33 ust. 7 b ustawy o rehabilitacji.

W tej chwili budynek wchodzi w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa, którą przedsiębiorca planuje wnieść aportem, czyli jako wkład niepieniężny, do spółki prawa handlowego. W dniu dokonania aportu budynek będzie w całości zamortyzowany zarówno na gruncie prawa podatkowego, jak i bilansowego.

Czy w związku ze zbyciem budynku w ramach opisanego wyżej aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa pracodawca ma obowiązek dokonania jakiekolwiek wpłaty na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych?

Na początek przypomnijmy, że zgodnie art. 33 ust. 1 ustawy o rehabilitacji, prowadzący zakład pracy chronionej jest obowiązany do tworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Natomiast art. 33 ust. 2 ustawy o rehabilitacji określa kategorie środków i wpływów, z których tworzy się fundusz rehabilitacji. Zgodnie z tym przepisem fundusz rehabilitacji tworzy się w szczególności:

1. ze środków, o których mowa w art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. b;

2. z części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z odrębnymi przepisami, z tym że za dzień uzyskania tych środków, uznaje się dzień wypłaty wynagrodzeń;

3. z wpływów z zapisów i darowizn;

4. z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku funduszu rehabilitacji;

5. ze środków pochodzących ze zbycia środków trwałych zakupionych ze środków funduszu, w części niezamortyzowanej.

Przepisu tego nie stosują wyłącznie pracodawcy będący zakładem pracy chronionej, ale również na podstawie art. 33a ustawy o rehabilitacji przepisy art. 33 mają również zastosowanie do pracodawców, o których mowa w art. 33 ust. 7b. Mowa tu o pracodawcach, którzy utracili status zakładu pracy chronionej i osiągają stan zatrudnienia ogółem w wysokości co najmniej 15 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz wskaźnik zatrudni

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.