Zarządzanie środkami zfron

ZFRON
23 sierpnia 2022 Monika Łysek

Pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej mają obowiązek stworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zfron). Środki funduszu przeznaczane są na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych. W jaki sposób i na co można wydawać zgodnie z prawem pieniądze z zfron?

Zasady dotyczące zarządzania środkami zfron

O ogólnych zasadach zarządzania środkami zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych mówi art. 33 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z nim środki funduszu przeznaczane są na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą, w tym na indywidualne programy rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami oraz ubezpieczenia osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z zakładowym regulaminem wykorzystania tych środków.

Art. 33 ust. 3 pkt 2 ustawy o rehabilitacji wprowadza obowiązek prowadzenia rozliczeniowego rachunku bankowego środków tego funduszu. Wydatkowanie środków funduszu może się odbywać wyłącznie z rachunku bankowego środków tego funduszu, z zastrzeżeniem art. 33 ust. 3a, który brzmi: „Środki zakładowego funduszu rehabilitacji mogą być wypłacane z rachunku bankowego środków tego funduszu, do kasy zakładowego funduszu rehabilitacji w celu ich wypłaty osobom niepełnosprawnym oraz osobom uprawnionym do pomocy indywidualnej ze środków tego funduszu”.

W tej sprawie swoją opinię wyraziło również Biuro Osób Niepełnosprawnych znak: BON-I-52311-39-PM/11: „Zgodnie z art. 33 ust. 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 214, póz.1407 ze zm.) środki zakładowego funduszu rehabilitacji mogą być wypłacane z rachunku bankowego środków tego funduszu, do kasy zakładowego funduszu rehabilitacji w celu ich wypłaty osobom niepełnosprawnym oraz osobom uprawnionym do pomocy indywidualnej ze środków tego funduszu”.

Z cytowanego przepisu wynika, że z kasy zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zfron) wypłaca się środki zgromadzone na tym funduszu osobom z niepełnosprawnościami oraz innym uprawnionym osobom w ramach pomocy indywidualnej.

Prowadzący zakład pracy chronionej zobligowany jest do wydatkowania środków funduszu wyłącznie z jego rachunku bankowego, z zastrzeżeniem ust. 3a – art. 33 ust. 3 pkt 2a ustawy o rehabilitacji.

Przepis § 9 ust. 2a rozporządzenia w sprawie zfron stanowi, że nie uznaje się za dokonanie wydatku ze środków rehabilitacji wydatku, który został sfinansowany ze środków innych niż zgromadzone na rachunku bankowym funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a następnie zrefundowany ze środków tego funduszu. Zatem omawiany przepis zawiera wyraźny zakaz pokrywania z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych wydatków uprzednio poczynionych, na wskazany w przepisach cel, ze środków innych niż zgromadzonych na koncie funduszu.

Podział środków zfron

W myśl art. 33 ust. 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji pracodawca posiadający status zakładu pracy chronionej jest zobligowany do prowadzenia ewidencji środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Pracodawca, który tego nie dopilnuje, musi się liczyć z sankcją w wysokości 30% środków, które winny się znaleźć na funduszu, o czym stanowi art. 30 ust. 4a1 ustawy. Ponadto za niedopełnienie tego obowiązku, zgodnie z art. 30 ust. 3 wspomnianej ustawy, grozi utrata statusu zakładu pracy chronionej.

Podz

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.