Dokumenty składane przy ubieganiu się o dofinansowanie wynagrodzeń

Dofinansowania
19 sierpnia 2022 Monika Łysek

PFRON wspiera pracodawców, zatrudniających osoby z niepełnosprawnością. Jedną z zachęt dla zatrudniających są dofinansowania wynagrodzeń.

Dofinansowanie po raz pierwszy

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jest jedną z głównych form wsparcia, które mogą zachęcić pracodawcę do tego, by zatrudnić osobę z niepełnosprawnością. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest instytucją, przyznająca dofinansowania wynagrodzeń. Aby je uzyskać, zatrudniający musi spełnić warunki formalne oraz złożyć odpowiednie dokumenty.

Pracodawca, ubiegając się o dofinansowanie po raz pierwszy składa:

1. wniosek Wn-D

2. kopię aktualnych dokumentów potwierdzających: pełną nazwę pracodawcy, a także jej skrót, o ile posiada oraz numery: REGON i NIP, o ile ich nadanie wynika z przepisów prawa.

3. formularz INF-D-P jest to miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych (do wniosku Wn-D należy załączyć tyle formularzy INF-D-P, na ilu pracowników wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie);

4. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (INF-O-PR) – w przypadku, gdy prowadzisz działalność gospodarczą w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych

5. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PP)

W przypadku, gdy pracodawca prowadzi działalność gospodarczą w pozostałych sektorach, dołącza dodatkowo:

1. oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej - w sytuacji, załączania INF-O-PR i tylko w przypadku, gdy wnioskodawca nie otrzymał w danym roku pomocy publicznej na te same koszty, na które ubiega się o dofinansowanie z Funduszu;

2. sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych lub oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych - obowiązek ten nie dotyczy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w sektorach rolnictwa i rybołówstwa. W takiej sytuacji do wniosku należy załączyć formularz INF-O-PR

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.