Zatrudnienie na etacie emeryta i rencisty

Kadry
18 sierpnia 2022 Monika Łysek

Pobieranie renty lub emerytury nie wyklucza aktywności zawodowej. Dla pracodawcy wiąże się to z kilkoma obowiązkami.

Ubezpieczenia w ZUS

Przede wszystkim zatrudniając emeryta lub rencistę, pracodawca musi pamiętać o objęciu pracownika ubezpieczeniami w ZUS. Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, mający ustalone prawo do emerytury lub renty, podlegają obowiązkowym ubezpieczeniu w ZUS:

  • emerytalnemu i rentowemu,
  • wypadkowemu
  • chorobowemu
  • zdrowotnemu

O obowiązkowości tych ubezpieczeń stanowią art. 9 ust. 4, art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanej ustawą systemową, oraz art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej ustawą zdrowotną.

Wszystkie te ubezpieczenia są dla pracownika emeryta lub rencisty obligatoryjne. Bez znaczenia pozostaje wymiar czasu pracy czy okres, na jaki została zawarta umowa o pracę z taką osobą. Oczywiste jest, że ubezpieczeniom w ZUS pracownik emeryt/rencista podlega od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia jego ustania.

W ciągu 7 dni od dnia ukonstytuowanie się obowiązku ubezpieczeń pracodawca jest zobowiązany zgłosić osobę zatrudnioną do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w ZUS. Dokonuje się tego na druku ZUS ZUA, z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 01 10. Natomiast informację o posiadanym przez taką osobę ustalonym prawie do emerytury bądź renty zaznacza w kodzie tytułu ubezpieczenia poprzez wpisanie odpowiedniej cyfry. Kod tytułu ubezpieczenia składa się z 6 znaków, gdzie:

  • cztery pierwsze znaki - oznaczają podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem,
  • piąty znak - oznacza ustalone bądź nieustalone prawo do emerytury lub renty
  • szósty znak - informuje o stopniu niepełnosprawności bądź jego braku

Pracodawca zgłasza też do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny zatrudnionego emeryta/rencisty na druku ZUS ZCNA. Procedurze tej podlegają tylko ci najbliżsi, którzy nie mają własnego tytułu do objęcia tym ubezpieczeniem oraz nie są uprawnieni do świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji.

Składki społeczne i składka zdrowotna za pracującego emeryta lub rencistę

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracownika, mającego ustalone prawo do emerytury lub renty, stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe pracowników stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tą jednak różnicą, że

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.