Czy do stanu zatrudnienia w ZPCHr wlicza się osobę z niepełnosprawnością przebywającą na urlopie bezpłatnym udzielonym na prośbę tej osoby?

Ulgi na PFRON
16 sierpnia 2022 Paweł Kawka

Czy pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej (ZPChr) powinien wliczać do stanu zatrudnienia w zakładzie pracy osobę z niepełnosprawnością przebywającą na urlopie bezpłatnym udzielonym na jej własną prośbę?

Analizując kwestie związane ze stanem zatrudnienia w ZPCHr w przypadku absencji urlopowej niepełnosprawnego pracownika, który przebywa na urlopie bezpłatnym udzielonym na jego prośbę, należy podkreślić, że osobę z niepełnosprawnością przebywającą na każdym urlopie bezpłatnym należy wyłączyć ze stanu zatrudnienia. Wynika to z treści art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 573, ze zm.) – dalej: u.r.o.n., który wskazuje, że do liczby pracowników zatrudnionych przez ZPChr, wynoszącej co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, nie wlicza się osób z niepełnosprawnościami przebywających na urlopach bezpłatnych oraz osób niebędących osobami niepełnosprawnymi zatrudnionych:

1. na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;

1a. przebywających na urlopie rodzicielskim;

2. przebywających na urlopach wychowawczych;

3. nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej;

4. będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy;

5. nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego;

6. przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy.

Zgodnie z wyjaśnieniami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zamieszczonymi na stronie internetowej PFRON, sporządzając wniosek Wn-D, pracodawca w poz. 37 i 38 powinien wyliczyć zatrudnienie według przepisów u.r.o.n., z kolei w poz. 39 i 41 według rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26 czerwca 2014 r., str. 1). Natomiast w przypadku INF-1, DEK-II i INF-W – zatrudnienie należy obliczyć zgodnie z uregulowaniami u.r.o.n.

17 sierpnia 2016 r. PFRON zmodyfikował na swojej stronie internetowej odpowiedź dotyczącą w

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.