: w sprawie niedopuszczania przez Ministerstwo osób z niepełnosprawnością do wykonywania pracy na jego rzecz w charakterze pracowników recepcji i ochrony mienia

Interwencje OBPON.ORG
17 sierpnia 2022 Redakcja OBPON

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało specyfikację warunków zamówienia publicznego pod nazwą: „Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5, ul. Brackiej 4 i ul. Żurawiej 4a oraz obiektu Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58”. W wyjaśnieniach treści specyfikacji warunków zamówienia Ministerstwo jednoznacznie stwierdza, że wyklucza zatrudnienie osób z niepełnosprawnością na stanowiskach ochrony mienia i recepcji, cyt: „Zamawiający wymaga aby do realizacji zadań stanowiących przedmiot umowy zostały skierowane osoby bez ograniczeń psychofizycznych (w tym stwierdzonych grupą inwalidzką.” Organizacja [OBPON.ORG](http://www.obpon.pl) skierowała do MRiPS w tej sprawie interwencję.

Przedstawiamy fragmenty wyjaśnień treści specyfikacji przetargowej:

Pytanie 2:

Czy z uwagi na charakter i specyfikę usług ochrony osób i mienia Zamawiający dopuszcza realizację usługi przez pracowników ochrony oraz recepcji z orzeczeniem o niepełnosprawności psychicznej lub fizycznej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Szczegółowym opisie, zakresie i warunkach realizacji przedmiotu umowy (Załącznik nr 1 do Projektowanych postanowień umowy dotyczy obu części) Zamawiający wymaga aby do realizacji zadań stanowiących przedmiot umowy zostały skierowane osoby bez ograniczeń psychofizycznych (w tym stwierdzonych grupą inwalidzką). Wymóg ten odnosi się zarówno do pracowników realizujących usługi ochrony osób i mienia jak i pracowników obsługujących recepcję.

Ponadto wobec każdego pracownika realizującego usługi ochrony Zamawiający postawił wymóg posiadania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby wszyscy zatrudnieni przez niego pracownicy, którzy wykonują bezpośrednio usługi ochrony osób i mienia jak i usługi recepcji wykazywali się sprawnością niezbędną do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy ze zwróceniem uwagi na zakres wykonywanych czynności opisanych w każdorazowo w załączeniu nr 1 do PPU dla obu części.

Pytanie 3:

Czy stanowiska pracy pracowników ochrony oraz recepcji są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Z uwagi na wymóg Zamawiającego aby zadania stanowiące przedmiot umowy były realizowane przez osoby bez ograniczeń psychofizycznych (w tym stwierdzonych grupą inwalidzką), jak również aby pracownicy realizujący usługi ochrony posiadali wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej posterunki służby ochrony jak i recepcja nie są przystosowane do obsługi przez osoby niepełnosprawne.

Pytanie 4:

Zgodnie z treścią SWZ oraz załącznikiem nr 1 i nr 2 do umowy (OPZ), proszę o jednoznaczne potwierdzenie lub zaprzeczenie (TAK – zezwala / NIE – nie zezwala), czy Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu usług zarówno ochrony, jak i obsługi recepcji przez osoby niepełnosprawne – z orzeczonym stopniem niepełnosprawności?

Odpowiedź Zamawiającego:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2

Interwencja OBPON.ORG do MRiPS w sprawie niedopuszczania przez Ministerstwo osób z niepełnosprawnością do wykonywania pracy na jego rzecz w charakterze pracowników recepcji i ochrony mienia (pełna treść)

Załączniki:

INTERWENCJA OBPON.ORG DO MRIPS

Zarząd Organizacji OBPON.ORG

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.