ZUS - odroczenie terminu zapłaty składek lub rozłożenie zapłaty składek na raty, a zachowana terminowość poniesienia kosztów płacy dla PFRON

Dofinansowania
11 sierpnia 2022 Redakcja OBPON

Pracodawca pyta czy obecnie kiedy wystąpi do ZUS o odroczenie terminu zapłaty składek lub o rozłożenie zapłaty składek na raty (nie z powodu trwającej epidemii) dla PFRON w przypadku otrzymania umowy na odroczenie lub rozłożenia składek na raty - będzie zachowana terminowość poniesienia kosztów płacy?

TAK - Fundusz wyjaśnia, że zgodnie z art. 26a ust. 1a¹ pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 573, ze zm.) - miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń nie przysługuje, jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni (za wyjątkiem sytuacji, gdy składki opłacone po tym terminie, nie przekroczą 2% składek należnych za dany miesiąc).

Tak więc koszty płacy, na które składa się, m. in. wynagrodzenie netto, zaliczka na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidarnościowy powinny być opłacone z uwzględnieniem terminów, wynikających z przepisów odrębnych, do których dodaje się 14 dni, wynikające z ustawy o rehabilitacji.

Jednocześnie Fundusz podkreśla, że przyznana ulga ZUS w postaci zawarcia umowy o odroczenie terminu płatności składek ZUS lub ulga ZUS w postaci rozłożenia na raty należności z tytułu składek ZUS wyznacza pracodawcy nowy/e termin/y płatności tych składek.

BARDZO WAŻNE - Uwagi wymaga fakt, iż wniosek do ZUS o przyznanie ulgi w zapłacie zobowiązania, należy złożyć przed upływem standardowego terminu, wynikającego z przepisów.

Jeżeli należność z tytułu składek ZUS za dany okres sprawozdawczy zostanie przez ZUS na wniosek pracodawcy odroczona/ rozłożona

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.