Czy na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o rehabilitacji, pracownikowi z niepełnosprawnością należy się zwolnienie od pracy na udział w szkoleniu rehabilitacyjnym?

Kadry
11 sierpnia 2022 Paweł Kawka

Pracownik z niepełnosprawnością otrzymał informację o zakwalifikowaniu do udziału w nieodpłatnym szkoleniu rehabilitacyjnym w ramach konkursu organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) pt. „Pokonamy bariery”. Zakres szkolenia obejmuje: zajęcia z orientacji przestrzennej, z technik komunikacji itp. W związku z tym niepełnosprawny pracownik zwrócił się do pracodawcy o udzielenie wolnego w oparciu o przepis art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 573, ze zm.) – dalej: u.r.o.n. Czy pracodawca jest zobowiązany do udzielania czasu wolnego na podstawie uregulowania art. 20 ust. 1 u.r.o.n.? Czy w analizowanym stanie faktycznym pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy przewidziane w tym przepisie?

Stosownie do art. 20 ust. 1 u.r.o.n., osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jest uprawniona do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:

1. w wymiarze do 21 dni roboczych, w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, jednakże nie częściej niż raz w roku, chyba że pracownik z niepełnosprawnością został skierowany na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się ten pracownik;

2. w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

Jeżeli chodzi o zwolnienie od pracy w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, to należy podkreślić, że pracodawca udziela tego zwolnienia, w oparciu o wniosek lekarza sprawującego opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, w przedmiocie skierowania na turnus rehabilitacyjny. Niepełnosprawny pracownik musi przedstawić pracodawcy skierowanie na turnus rehabilitacyjny w takim terminie, który umożliwi zagwarantowanie normalnego toku pracy w zakładzie pracy chronionej (ZPChr).

Tymczasem podstawą wypłaty pensji pracownika z niepełnosprawnością, obliczanej jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy – za czas zwolnienia, jest przedłożony zatrudniającemu dokument, który potwierdza pobyt niepełnosprawne

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.