- ZAPOWIEDŹ KOLEJNEJ BARDZO WAŻNEJ NOWELIZACJI USTAWY O REHABILITACJI - w szczególności dla pracodawców ON uzyskujących miesięczne dofinansowania z PFRON

Komunikaty
10 sierpnia 2022 Edyta Sieradzka

Szanowni Państwo w wykazie prac legislacyjnych rządu pojawiła się już zapowiedź kolejnej ważnej nowelizacji ustawy o rehabilitacji. Zapewne wkrótce na stronie RCL pojawi się projekt. Z zapowiedzi wynika, iż projektowana zmiana, dotyczy zwiększenia poziomu dotacji dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Ta zmiana jest zasadna i potrzebna, biorąc pod uwagę potrzeby w zakresie udzielanego przez PFRON wsparcia i możliwości poszerzenia zakresu realizowanych zadań z obszaru rehabilitacji zawodowej i społecznej. Zarząd Naszej Organizacji już w tej sprawie wystosował w lipcu do Rządu i PFRON stosowny APEL o zwiększenie kwot miesięcznego dofinansowania [Pismo syg. OBPON.ORG/01/07/22/MTP/ES/KK](https://static.obpon.pl/dokumenty/apel%20obpon%20org%20do%20rzadu%2026%2007%202022r.pdf) O dalszych losach nowelizacji będziemy Państwa informować na bieżąco.

Zarząd OBPON.ORG

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Numer projektu:
UD420
Rodzaj dokumentu:
Projekty ustaw
Typ dokumentu:
D – pozostałe projekty

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie:

W dniu 19 lipca 2022 r. Rada Ministrów rozpatrzyła pozytywnie przedłożony przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej wniosek o przyjęcie przez Radę Ministrów do dalszych prac projektu zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przyjętego Uchwałą nr 102 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie wniosku o zmianę art. 46a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Obowiązek przedłożenia ww. projektu Radzie Ministrów wynika z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.). Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy ww. ustawy, nieprzyjęcie projektu przez Radę Ministrów do dalszych prac wymaga przedstawienia przez właściwego ministra pisemnego uzasadnienia, stronie pracowników i stronie pracodawców Rady, nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania projektu przez ministra. Równocześnie zgodnie z art. 7 ust 5 ww. ustawy, w przypadku wniesienia projektu ustawy do Sejmu z istotnymi zmianami, informacja zawierająca uzasadnienie zmian jest zamieszczana w uzasadnieniu projektu.

Projekt zostanie poddany u

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.