Czy z IPR pracodawca może sfinansować całość kwoty łącznie z podatkiem od towarów i usług?

ZFRON
09 sierpnia 2022 Monika Łysek

[]Czy w sytuacji, kiedy pracownik ubiega się o pomoc indywidualną z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych na cele określone w § 2 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracodawca może sfinansować całość żądanej kwoty, włączając w to podatek od towarów i usług?

Przedsiębiorstwo posiada status zakładu pracy chronionej w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji. Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o rehabilitacji został utworzony zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). Jego regulamin określa zasady przyznawania pomocy indywidualnej na wniosek osób niepełnosprawnych za środków, o których mowa w art. 33 ust. 3 pkt 5 ustawy o rehabilitacji. Jak wiadomo, środki na pomoc indywidualną mogą być przeznaczone na wydatki określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1023).

Zgodnie z opracowanym w ZPCh regulaminem, przyznaną pomoc indywidualną przekazuje się na pomoc dla osób niepełnosprawnych.

Pracownicy stosownie do potrzeb mogą składać wniosek o udzielenie pomocy indywidualnej. We wniosku wskazywana jest kwota pomocy oraz jej przeznaczenie. Zgodnie z brzmieniem dodanego art. 33 ust. 32 ustawy o rehabilitacji, środki ZFRON przeznacza się na wydatki, o których mowa w ust. 4 lub 10 w kwotach nieobejmujących podatku od towarów i usług.

Art. 33 ust. 4 ustawy o rehabilitacji stanowi, iż środki ZFRON są przeznaczane na finansowanie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej, w tym na indywidualne programy rehabilitacji osób niepełnosprawnych opracowywane przez powołane przez pracodawców komisje rehabilitacyjne oraz ubezpieczenie osób niepełnosprawnych, zgodnie z zakładowym regulaminem wykorzystania tych środków. Z kolei z art. 33 ust. 10 ustawy o rehabilitacji wynika, że prowadzący zakład pracy chronionej może udzielać, ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pomocy niepracującym pracownikom tego zakładu, na cele związane z rehabilitacją leczniczą i społeczną.

Pracodawca zastanawia się, czy z IPR może sfinansować całość żądanej kwoty, włączając w to podatek od towarów i usług?

Na początek odnieśmy się do stanu prawnego, dotyczącego zfron. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o rehabilitacji prowadzący zakład pracy chronionej tworzy zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Z kolei z art. 33 ust. 3 pkt 4 ustawy o rehabilitacji wynika, że co najmniej 15% środków funduszu rehabilitacji pracodawca ma obowiązek przeznaczać na indywidualne programy rehabilitacji. Natomiast na podstawie art. 33 ust. 3 pkt 5 ustawy o rehabilitacji co najmniej 10% środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych pracodawca ma obowiązek przeznaczać na pomoc indywidualną.

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.