Wyposażenie stanowiska pracy z IPR

ZFRON
05 sierpnia 2022 Monika Łysek

Wyposażenie miejsca pracy dla pracownika z niepełnosprawnością jest ważną kwestią z punktu widzenia zatrudniającego. Czy koszty przygotowania miejsca pracy można sfinansować z Indywidualnego Programu Rehabilitacji?

Firma zamierza otworzyć Indywidualny Program Rehabilitacji dla osoby pracującej jako magazynier, posiadającej lekki stopień niepełnosprawności (schorzenie narządu wzroku). W ramach tego IPR pracodawca zamierza kupić klimatyzator ścienny oraz meble na wyposażenie biura magazynu, w którym pracownik wykonuje swoją pracę razem z trzema pozostałymi pracownikami. Czy taki zamiar pracodawcy narusza zasady przyznawania pomocy z IPR?

W wyżej przestawionym przypadku, kiedy w jednym pomieszczeniu będą pracowały jeszcze inne osoby, to zakup klimatyzatora nie będzie tylko temu pracownikowi zmniejszał jego ograniczeń zawodowych. Przy schorzeniu 04-O trudno jest wskazać wprost na potrzebę zakupu klimatyzatora, jako zmniejszenie ograniczeń zawodowych na stanowisku magazyniera i sfinansować zakup urządzenia z IPR.

Odnośnie zakupu mebli, które stanowiłyby wyposażenie stanowiska pracy pracownika z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, jeśli tylko on z tych dostosowanych mebli do jego niepełnosprawności korzystałby, to Komisja IPR powinna to odpowiednio opisać i udowodnić, czyli udowodnić tezę, że meble zmniejszą ograniczenia zawodowe pracownika.

Wracając do zakupu klimatyzatora, należy uściślić, że osoba z niepełnosprawnością pracuje na sali wielostanowiskowej i z działania klimatyzacji będą też przy okazji korzystać inni pracownicy (niepełnosprawni oraz zdrowi). I tu właśnie może być problem, ponieważ może być to uznane, że zakup i montaż klimatyzatora nie był zakupem indywidualnego sprzętu dla osoby niepełnosprawnej w ramach indywidualnych programów rehabilitacyjnych. Trudno będzie udowodnić zmniejszenie ograniczeń zawodowych pracownika, za to pracodawca może zostać posądzony o dokonanie w firmie inwestycji związanych z zakupem nowych urządzeń stanowiących wyposażenie stanowiska pracy, do jakich pracodawca jest zobowiązany na mocy przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy.

Przypomnijmy, że zgodnie § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1023.) programy rehabilitacji opracowywane są dla pracowników niepełnosprawnych, którzy w szczególności posiadają najniższe kwalifikacje, z uwagi na niepełnosprawność mają utrudnione samodzielne wykonywanie pracy, utracili zdolność do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku czy zmieniają kwalifikacje zawodowe. Oznacza to, że zasadność poniesienia wydatku musi wynikać wprost z IPR i musi być uzasadniona spodziewanym zmniejszeniem lub wyeliminowaniem ograniczeń zawodowych, wynikających z niepełnosprawności pracownika.

Jeśli chodzi o zakup klimatyzatora, to może być problem, ponieważ ostatnio coraz częściej można się spotkać w orzecznictwie z poglądem, że zakup klimatyzatorów nie służy zmniejszaniu, ani wyeliminowaniu ograniczeń zawodowych osób niepełnosprawnych wynikających z ich niepełnosprawności tylko poprawia komfort wykonywania pracy na określonym stanowisku niezależnie od tego czy pracę wykonuje pracownik sprawny czy też niepełnosprawny -V SA/Wa 456/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-08.

Dostosowanie stanowiska pracy powinno wskazywać, w jaki sposób zakup klimatyzatora ułatwi pracownikowi wykonywanie obowiązków w związku z posiadaną niepełnosprawnością. Zakup klimatyzatora powinien wykazywać, że pracow

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.