Pracownicy z niepełnosprawnościami i ich podstawowe uprawnienia

Prawo
01 sierpnia 2022 Piotr Świerżewski

Dzisiaj niepełnosprawność nie stanowi już bariery do podjęcia zatrudnienia, co więcej, bardzo duża liczba pracodawców decyduje się na zatrudnienie pracowników z niepełnosprawnościami. Uprawnienia tej grupy pracowników zostały uregulowane w dwóch aktach prawnych - ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i Kodeksie pracy. Warto przypomnieć od czasu do czasu, jakie podstawowe uprawnienia ma pracownik z niepełnosprawnością.

Pracownik, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności może zostać zatrudniony w zakładzie pracy chronionej lub u pracodawcy, który nie zapewnia takich warunków, ale jest w stanie przystosować stanowisko pracy do potrzeb pracownika niepełnosprawnego zgodnie z zasadami BHP lub też zatrudnienia go w formie telepracy.

Na wstępie wskażmy, że pracodawca umieszcza kopię orzeczenia o niepełnosprawności w części B akt osobowych tego pracownika.
Na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przechowuje on dane osobowe wyłącznie przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne i w zakresie koniecznym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych oraz dokonuje przeglądu przydatności przetwarzania danych osobowych nie rzadziej niż co pięć lat. Przetwarzaniem tych danych mogą zajmować się jedynie osoby, którym pracodawca udzielił do tego celu pisemnego upoważnienia.
Oczywiście osoby przetwarzające te dane mają obowiązek zachowania ich w tajemnicy.

Jeżeli chodzi o dodatkowe uprawnienia pracownicze osób z niepełnosprawnościami, to przysługują niepełnosprawnemu pracownikowi od dnia, od którego ta osoba została wliczona do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych u danego pracodawcy.

Czas pracy pracownika z niepełnosprawnością w stopniu lekkim nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Natomiast pracownicy zaliczeni do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie mogą pracować w wymiarze czasu pracy przekraczającym 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Jednak wspomnianych ograniczeń dotyczących czasu pracy nie stosuje się do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy na wniosek osoby zatrudnionej lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

Uprawnienia, które ograniczają czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie powodują obniżenia wysokości jego wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy wymiar urlopu wynosi:
- 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
- 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
Dodatkowo przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przyznają osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, który przysługuje

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.