Ubezpieczenia przedsiębiorcy z niepełnosprawnością

Księgowość
28 lipca 2022 Monika Łysek

Prowadzenie własnej firmy wiąże się z kosztami, a składki ZUS stanowią jeden z najwyższych wydatków przedsiębiorcy. Osoba z niepełnosprawnością, prowadząca własny biznes ma prawo do refundacji ubezpieczeń.

Rencista a działalność gospodarcza

Prowadzenie przez rencistę działalności pozarolniczej nie zawsze oznacza przystąpienie do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 13 października 1998 r. (dalej ustawa o sus), osoby mające ustalone prawo do emerytury lub renty mogą podlegać dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.
Z drugiej strony, zgodnie z art. 9 ust. 4c ustawy o sus osoby prowadzące działalność pozarolniczą, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy, mające ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym do czasu ustalenia prawa do emerytury. Taka sama zasada stosowana jest do osób pobierających rentę socjalną. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca, pobierający wspomniane świadczenia, powinien zgłosić się do ubezpieczeń społecznych.

Z kolei osoby z ustalonym prawem do renty rodzinnej, prowadzący działalność gospodarczą mogą podlegać wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, a ubezpieczenia emerytalne i rentowe są dla nich dobrowolne. W przypadku zgłoszenia do tych ubezpieczeń obowiązkowe staje się również ubezpieczenie wypadkowe.

Ulgi w opłacaniu składek

Przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mogą liczyć na ulgi w opłacaniu składek:

1. ulga na start – można z niej korzystać przez pierwsze 6 pełnych miesięcy funkcjonowania firmy;
2. preferencja w opłacaniu składek społecznych i zwolnienie z uiszczania składki na Fundusz Pracy przez 24 miesiące – można z niej skorzystać od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności lub dopiero po zakończeniu ulgi na start;
3. mały ZUS, czyli opłacanie obniżonych składek społecznych naliczonych na podstawie o osiągnięty dochód.

Żadna z powyższych ulg nie zwalnia z opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne ani nie obniża jej wysokości. Zwolnienie takie przyznawane jest na mocy odrębnych przepisów. Art. 82 ust 9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 27 sierpnia 2004 roku (dalej ustawa zdrowotna) stanowi, że zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej otrzyma niepełnosprawny przedsiębiorca, który ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.