Jak wygląda odwołanie od decyzji ZUS

Prawo
28 lipca 2022 Piotr Świerżewski

Często zdarza się, że decyzje ZUS są dla ubezpieczonych i płatników składek zaskakujące i nie zawsze można się z nimi zgodzić. Od decyzji organu rentowego przysługują jednak środki odwoławcze, choć należy pamiętać, że postępowanie odwoławcze charakteryzuje się ściśle określonymi terminami oraz zasadami ujętymi w art. 83 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w tytule VII działu III Kodeksu postępowania cywilnego.

W przypadku gdy sprawa trafi na wokandę, warto wiedzieć, że postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych wolne jest od kosztów sądowych. Opłata podstawowa w kwocie 30 złotych pobierana jest wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

Odwołanie od decyzji ZUS składa się pisemnie za pośrednictwem ZUS, który wydał zaskarżaną decyzję. Można tego dokonać również ustnie do protokołu. Wtedy organ rentowy ma obowiązek niezwłocznie przekazać protokół do sądu wraz z aktami sprawy.

Jeżeli odwołanie wysyłane jest pocztą najlepiej wybrać przesyłkę poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W przypadku osobistego złożenia odwołania w oddziale ZUS trzeba uzyskać na kopii dokumentu potwierdzenie przyjęcia z pieczęcią i podpisem pracownika. Kopię należy przechowywać dla celów dowodowych.

Zgodnie z Art. 477¹⁰ Kodeksu postępowania cywilnego odwołanie powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie i zwięzłe uzasadnienie zarzutów i wniosków oraz podpis ubezpieczonego albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Odwołanie od decyzji ZUS może zawierać również dodatkowe elementy, takie jak np. żądanie przeprowadzenia opinii biegłych. Jeżeli ubezpieczony zgłosił nowe żądanie, dotychczas nierozpoznane przez organ rentowy, sąd przyjmuje to żądanie do protokołu i przekazuje go do rozpoznania organowi rentowemu.

Jak wskazuje art. 477⁸ K.p.c do właściwości sądów okręgowych należą sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość są

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.