Kiedy pracodawca może wprowadzić zadaniowy system czasu pracy?

Kadry
26 lipca 2022 Paweł Kawka

W jakich sytuacjach pracodawca zatrudniający osoby z niepełnosprawnościami może wprowadzić zadaniowy system czasu pracy?

Zadaniowy system czasu pracy jest skierowany w szczególności do pracowników, którzy wykonują pracę, która nie wiąże się ze stałymi godzinami pracy, albo nie wymaga przebywania stale w jednym miejscu. Analizowany system czasu pracy polega na tym, że pracownik rozliczany jest nie z czasu, jaki poświęca na pracę, lecz z zadań, które ma do wykonania.

Nadrzędną zasadą stosunku pracy, wynikającą z § 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1510, ze zm.) – dalej: k.p., jest wykonywanie przez pracownika pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, za co pracodawca płaci pracownikowi wynagrodzenie, określone w umowie o pracę. Z kolei czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania obowiązków pracowniczych (art. 128 § 1 k.p.).

Określając wymiar czasu pracy pracownika z niepełnosprawnością, należy odwołać się przede wszystkim do przepisów k.p. oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 573, ze zm.) – dalej: u.r.o.n. W myśl art. 129 § 1 k.p., wymiar czasu pracy, co do zasady, nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Równocześnie, zgodnie z art. 15 u.r.o.n., czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, przy czym czas pracy pracownika z niepełnosprawnością zaliczonego do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Jak stanowi przepis art. 140 k.p., zadaniowy system czasu pracy może być wprowadzony przez pracodawcę w przypadkach uzasadnionych:

  • rodzajem pracy,
  • organizacją pracy,
  • miejscem wykonywania pracy.

Z zasady, zadaniowy system czas pracy jest wykorzystywany, gdy wykonywana praca ma charakter pracy koncepcyjnej, wymagającej znacznego wysiłku umysłowego (np. tworzenie grafiki lub stron www bądź dziennikarstwo), lub praca wykonywana jest w przeważającym zakresie poza siedzibą zakładu pracy (praca zdalna) i ma charak

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.