- dotyczący podwyższenia kwot miesięcznego dofinansowania z PFRON

Komunikaty
26 lipca 2022 Edyta Sieradzka

Organizacja OBPON.ORG w imieniu zrzeszonych oraz współpracujących z nami Pracodawców osób z niepełnosprawnościami, zwraca się z apelem o zwiększenie kwot miesięcznego dofinansowania wynagrodzeń z PFRON, które w ocenie reprezentowanego przez nas środowiska stanowią najbardziej skuteczny element aktywizacji zawodowej osób z dysfunkcjami.

Jak czytamy w komunikacie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z 19.07.2022 roku, Rząd zdecydował
o przeznaczeniu większych środków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Dodatkowe środki wyniosą ponad 400 mln zł rocznie i zostaną przeznaczone na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami.

W związku z bardzo dużym zwiększeniem kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz zatrudnienia, w tym również pracowników z niepełnosprawnościami, Pracodawcy po raz kolejny zgłaszają pilny postulat o podniesienie wysokości otrzymywanego wsparcia na zatrudnianie pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Począwszy od stycznia 2022 roku, kiedy to znacząco została podwyższona płaca minimalna na bieżący rok, apelowaliśmy i nadal apelujemy do Państwa o nowelizację ustawy o rehabilitacji i zwiększenie dla pracowników niepełnosprawnych miesięcznego dofinansowania wynagrodzeń. W obecnej sytuacji Pracodawcy obawiają się kolejnego podwyższenia płacy minimalnej od stycznia 2023 roku, która to obawa jest jak najbardziej uzasadniona z uwagi na coraz częstsze komunikaty polskiego rządu o planowanych podwyżkach.

Aktualna płaca minimalna wynosi 3 010 zł i choć jest rekordowo wysoka, jednakże cały efekt podwyżki od 1 stycznia 2022 roku wchłonęła już galopująca inflacja. Dlatego już teraz, w ramach pierwszych przymiarek do budżetu państwa na 2023 rok rząd zakłada dwukrotny wzrost płacy minimalnej, co jest niewątpliwie efektem problemów inflacyjnych, które dotknęły nasz kraj.
W informacji zamieszczonej na stronie rządowej czytamy, iż:
„w styczniu 2023 roku płaca minimalna zostanie podwyższona do kwoty 3 383 zł, czyli o 373 zł brutto więcej niż wynosi najniższa pensja w tym roku. W lipcu 2023 roku planowany jest ponowny wzrost płacy minimalnej do kwoty 3 450 zł brutto, co oznacza wzrost o 440 zł w stosunku do 2022 roku.

W konsekwencji dwukrotnie wzrosną również stawki minimalne za godzinę pracy, których wysokość powiązana jest ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia: od 1 stycznia 2023 roku do 22,10 zł,
a od 1 lipca 2023 roku do 22,50 zł.”

Takie aspekty jak rosnące ceny energii, trwająca wojna na Ukrainie, zamrożenie unijnych funduszy na inwestycje, a także, coraz częściej nagłaśniana światowa recesja wskazują, że inflacja, która z miesiąca na miesiąc wzrasta w zastraszającym tempie, nie zatrzyma się w najbliższym czasie. Wzrost cen jest znacznie wyższy niż wynikałoby to ze wskaźnika inflacji, a biorąc pod uwagę nieprzewidywalność pozostałych wskaźników waloryzacja wysokości subsydiów płacowych jest koniecznym krokiem, który pozwoli przedsiębiorcom zatrudniającym osoby z niepełnosprawnościami na względną stabilizację finansową.
Podwyżka dofinansowań pozwoli utrzymać płynność zatrudnienia pracowników z niepełnosprawnościami oraz obniżyć koszty związane z ich zatrudnieniem.

Wskazujemy, że kwoty miesięcznego dofinansowania uzyskiwane z PFRON Pracodawcy przeznaczają na rehabilitację zawodową pracowników. Jest to szczególnie istotny aspekt w kontekście niekorzystnych trendów występujących na rynku pracy osób z niepełnosprawnościami, wynikających m.in. z nieadekwatnego poziomu finansowania kluczowych instrumentów, jakim jest miesięczne dofinansowanie.

Jest to zatem najlepszy czas na radykalne działania ukierunkowane na osoby z niepełnosprawnością najbardziej zagrożone wykluczeniem zawodowym, aby zapobiec ich masowym zwolnieniom.

W obecnej trudnej i nieprzewidywalnej sytuacji gospodarczej Pracodawcy z jeszcze większą stanowczością podnoszą również postulat zmian w ustawie o rehabilitacji, które pozwolą im na uniknięcie obecnych pułapek skutkujących koniecznością zwrotu otrzymanych dofinansowań wynagrodzeń z PFRON. Jeszcze większego znaczenia nabrał obecnie postulat zmiany jednej z głównych przesłanek subsydiów płacowych, jaką jest terminowość poniesienia kosztów płacy i wciąż aktualny problem z korektami w ZUS które, nawet jeśli nie dotyczą osób, na które Pracodawca ubiega się o dofinansowanie z PFRON, to i tak skutkują żądaniem zwrotu dofinansowania przez PFRON.

Temat ten był już wielokrotnie przez nas poruszany, ale teraz – w obliczu wszystkich dodatkowych trudności, z którymi borykają się Pracodawcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnościami – nabiera zupełnie innego znaczenia.
„Każdy człowiek ma prawo wyboru ścieżki zawodowej. Tego prawa nie mogą być pozbawione osoby z niepełnosprawnościami.”

Jako przedstawiciele Pracodawców osób z niepełnosprawnościami oczekujemy od Rządu, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz PFRON wprowadzenia skutecznej i natychmiastowej pomocy dla Pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne w tych trudnych dla nich czasach. Prosimy o podjęcie natychmiastowych działań, które doprowadzą do ustabilizowania zaistniałej sytuacji, zanim dojdzie do likwidacji firm i miejsc pracy aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, które są w obecnym okresie najbardziej zagrożone.

Zarząd Organizacji OBPON.ORG

__________________________________

Pismo syg. OBPON.ORG/01/07/22/MTP/ES/KK

do wiadomości:

  1. Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
  2. Prezes Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.