Środki tworzące ZFRON

ZFRON
22 lipca 2022 Monika Łysek

Pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej (ZPCh) mają obowiązek stworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zfron). Środki funduszu przeznaczane są na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych. Jakie środki zasilają zakładowy fundusz?

Środki tworzące ZFRON

Wsparcie pracowników z niepełnosprawnościami w ZPCh powinno być konkretne i skuteczne. W tym celu firmy tego rodzaju mają obowiązek stworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zfron). Pieniądze na jego funkcjonowanie pochodzą:
1. ze środków, o których mowa w art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy o
2. rehabilitacji;
3. z części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie
4. z odrębnymi przepisami;
5. z wpływów z zapisów i darowizn;
6. z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku funduszu
7. rehabilitacji;
8. ze środków pochodzących ze zbycia środków trwałych zakupionych
9. ze środków funduszu, w części niezamortyzowanej.

Podatek od nieruchomości, PCC i zwolnienie z opłat

Zakładom aktywności zawodowej i zakładom pracy chronionej spełniającym warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit b) ustawy o rehabilitacji, czyli osiągającym wskaźnik zatrudnienia osób niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w wysokości co najmniej 30%, przysługuje zwolnienie z:

1. podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego;
2. podatku od czynności cywilnoprawnych;
3. opłat.

Przy wyliczaniu wskaźnika zatrudnienia pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, może być przydatne wyjaśnienie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON-I-5232-18-PM/11) : „Przy wyliczaniu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 ze zm.) można wyliczać łącznie pracowników niepełnosprawnych:

1. niewidomych;
2. psychicznie chorych
3. upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Grupa pracowników niepełnosprawnych może być zróżnicowana pod względem stopni niepełnosprawności, a także rodzajów schorzeń, lub jednorodna. Nie jest wymagana pełna reprezentacja stopni niepełnosprawności i rodzajów schorzeń pracowników niepełnosprawnych przy wyliczaniu określonego omawianym przepisem wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Należy podkreślić, iż wymóg zaliczenia do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności odnosi się jedynie do osób upośledzonych umysłowo”.

Podatek od nieruchomości

Kolejną ulgą dla ZPCH jest zwolnienie z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Jednak ta ulga dotyczy jedynie przedmiotów opodatkowania:
1. zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej albo stosownym zaświadczeniem;
2. zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zależnym (dzierżawa,użytkowanie, najem)
3. podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych l
4. zakłady aktywności zawodowej;

Prowadzący ZPCh musi pamiętać, że obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeżeli w

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.