Dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika, którego niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem MSWiA

Dofinansowania
18 lipca 2022 Paweł Kawka

Czy pracodawca może otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika uznanego za osobę niepełnosprawną na podstawie orzeczenia wydanego przez wojewódzką komisję lekarską MSWiA, jeżeli orzeczenie zostało wydane po dniu 1 stycznia 1998 r.?

Odpowiedź na pytanie zadane we wstępie jest niestety negatywna.

Pracodawca zatrudniający osobę z niepełnosprawnością legitymującą się orzeczeniem wydanym przez komisję lekarską Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nie może otrzymać dofinansowania do wynagrodzenia takiego pracownika.

Wynika to z tego, że na gruncie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 573, ze zm.) – dalej: u.r.o.n., pracownik posiadający orzeczenie wydane przez komisję lekarską MSWiA nie jest osobą niepełnosprawną.

Adekwatnie do art. 1 u.r.o.n. osobami niepełnosprawnymi są osoby legitymujące się:
1. orzeczeniem o jednym z trzech stopni niepełnosprawności (lekkim, umiarkowanym lub znacznym) wydanym przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności;
2. orzeczeniem o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 504, ze zm.);
3. orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym przed ukończeniem 16. roku życia.

Co istotne, stosownie do art. 3 i 4 u.r.o.n., na potrzeby orzekania o niepełnosprawności ustala się trzy stopnie niepełnosprawności:
• znaczny – do którego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy wyłącznie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu realizacji ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji;
• umiarkowany – do którego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy tylko w warunkach pracy chronionej bądź wymagającą czasowej lub częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych;
• lekki – do którego zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, przyczyniającej się w sposób istotny do obniżenia zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacja

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.