Wyliczanie stanu zatrudnienia z podziałem na etaty w INF-1

Ulgi na PFRON
18 lipca 2022 Paweł Kawka

W jaki sposób wyliczać stan zatrudnienia (etaty) w informacji miesięcznej o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (INF-1)?

Adekwatnie do przepisu art. 2a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 573, ze zm.) – u.r.o.n., osobę z niepełnosprawnością wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność.

W sytuacji, gdy pracownik przedstawi pracodawcy kolejne orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność, osobę z niepełnosprawnością należy zaliczyć do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, począwszy od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia, o ile z przedmiotowego orzeczenia płynie wniosek, iż w tym okresie osoba ta była niepełnosprawna, a wniosek o wydanie orzeczenia został złożony nie później niż w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność (art. 2a ust. 2 u.r.o.n.).

Niemniej jednak, niezależnie od daty złożenia wniosku o wydanie następnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, osobę z niepełnosprawnością wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych również w okresie do 3 miesięcy poprzedzających dzień przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia, jeśli z treści tego orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta była niepełnosprawna.

Z kolei w myśl art. 21 ust. 1 u.r.o.n., pracodawca zatrudniający minimum 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy musi dokonywać miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem takich osób.

Ustawodawca wprowadził jednak możliwość zwolnienia pracodawcy z obowiązkowych wpłat na PFRON, o ile osiąga on określony wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wynoszący co najmniej 6% (art. 21 ust. 2 u.r.o.n.). Pracodawca, który jest zwolniony z miesięcznych wpłat na PFRON, na podstawie art. 21 ust. 2f ustawy o rehabilitacji, musi składać miesięczne (INF-1) i roczne (INF-2) informacje o zatrudnieniu osób niepełn

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.