Potwierdzanie schorzeń szczególnych

Orzecznictwo
15 lipca 2022 Monika Łysek

Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie w stopniu umiarkowanym wydane na stałe z symbolami 02-P, 03-L, 05-R, oznaczające schorzenia szczególne 02-P i 03-L, które nie są potwierdzone dodatkowym zaświadczeniem wskazującym na przewlekłość choroby. Czy w tej sytuacji na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności pracodawca może uznać schorzenie szczególne 02-P?

Przewlekłość choroby psychicznej nie jest wymagana na potrzeby wykazania schorzeń szczególnych, o których mowa w art. 22 ust.1, art. 26a ust. 1b oraz art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 573, z późn. zm.). Przepisy te odwołują się do choroby psychicznej, a nie do przewlekłej choroby psychicznej.

Natomiast na podstawie art.21 ust.4 ustawy o rehabilitacji wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami może zostać obniżony w razie zatrudnienia osób posiadających schorzenia szczególnie utrudniające wykonywanie pracy. Katalog tych schorzeń jest określony w

Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżenia (Dz.U. z 1998 r. nr 124 poz.820 z późn.zm.) i zalicza się do nich:
1) chorobę Parkinsona,
2) stwardnienie rozsiane,
3) paraplegię, tetraplegię, hemiplegię,
4) znaczne upośledzenie widzenia (ślepotę) oraz niedowidzenie,
5) głuchotę i głuchoniemotę,
6) nosicielstwo wirusa HIV oraz chorobę AIDS,
7) epilepsję,
8) przewlekłe choroby psychiczne,
9) upośledzenie umysłowe,
10) miastenię,
11) późne powikłania cukrzycy.

Z treści tego rozporządzenia wynika również, że obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami następuje w przypadku zatrudnienia tych osób w stopniu umiarkowanym lub znacznym, u których stwierdzono schorzenia wymienione w rozporządzeniu.

Natomiast symbole przyczyny niepełnosprawności są określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2018 r. poz. 2027).

Rozporządzenie to przewiduje następujące symbole przyczyny niepełnosprawności:

1) 01-U - upośledzenie umysłowe,
2) 02-P - choroby psychiczne,
3) 03-L - zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,
4) 04-0 - choroby

Porady dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami: prawo, kadry, księgowość | Vademecum Wiedzy

Dołącz do nas

Nie masz jeszcze wykupionego dostępu? Zapoznaj się z naszymi pakietami dla Firm

Zobacz pakiety Masz już konto? Zaloguj się

Informacja dotycząca plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, zażądać informacji o zakresie przetwarzanych danych lub zmienić zakres ich przetwarzania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce Prywatności.